Nie je to už príliš? Fitnesska má väčšie svaly ako muži