Remeta: Pre napĺňanie poslania prokuratúry je nevyhnutný jej rýchly reštart