Na košickom sídlisku vyyhorel byt, v ktorom žila žena s dvomi deťmi