Volič si môže vybrať jeden hlasovací lístok a zakrúžkovať najviac dvoch kandidátov. Lístok vloží do obálky a vhodí do urny. Zvyšné nepoužité hárky vyhodí.

Volič môže voliť len na území Slovenska v mieste trvalého bydliska, alebo s hlasovacím preukazom kdekoľvek na území Slovenska.

Posledný termín na vybavenie hlasovacieho preukazu bol 20. Máj.

Voľba poštou zo zahraničia nie je možná.

Spoločne v EÚ

TOP ČLÁNKY

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.