Bratislava a Košice už prijali opatrenia v súvislosti s potvrdeným koronavírusom

Týkajú sa MHD či domovov seniorov.

Mesto Bratislava deklaruje, že je spoločne s mestskými časťami i Bratislavským samosprávnym krajom pripravené na nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Všetky informácie o situácii v hlavnom meste vrátane odporúčaní a opatrení, ktoré sa doteraz vykonali, nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.

Magistrát tak reagoval na prvého potvrdeného pacienta na Slovensku s ochorením COVID-19, ktorý je hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch.

Vedenie Bratislavy je v kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami, najmä Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý je súčasťou krízového štábu zriadeného vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

"V Bratislave bolo prijatých už viacero opatrení zameraných najmä včasné a transparentné informovanie obyvateľov o aktuálnej situácii v meste, ochranu senioriek a seniorov pred nákazou novým koronavírusom ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19, zabezpečenie fungovania kľúčových služieb a infraštruktúry v meste aj v prípade rozsiahlejšieho šírenia nákazy novým koronavírusom, prevenciu šírenia nového koronavírusu a koordináciu s mestskými časťami a samosprávnym krajom, s dôrazom na opatrenia v školských zariadeniach," uviedol hovorca mesta Peter Bubla.

Mestská hromadná doprava

Dopravný podnik Bratislava vykonáva dezinfekciu držadiel vo vozidlách nad rámec bežnej každodennej hygienickej údržby vozidiel. Zároveň magistrát vydal pokyn na dodatočnú kompletnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD.

Vodiči MHD budú na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie.

Domy seniorov a sociálne zariadenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal podľa Bublu výzvu, aby všetky pobytové zariadenia sociálnych služieb najneskôr od piatka zabezpečili zákaz styku klientov s verejnosťou.

Zariadenie môže v odôvodnených výnimočných prípadoch umožniť individuálnu návštevu osobám, ktoré nejavia známky ochorenia a sú vybavené rúškom.

Mesto prijalo preventívne opatrenia na ochranu verejnosti a zamestnancov magistrátu a ďalších mestských organizácií vrátane intenzívnejšieho čistenia a dezinfekcie pracovísk a priestorov pre styk s verejnosťou, obmedzenie používania klimatizačných zariadení a možnosti práce z domu v prípadoch, keď zamestnanec navštívil krajinu s potvrdeným výskytom ochorenia COVID-19.

"Za rovnako dôležité považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií," upozornil Bubla.

Informácie o situácii v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji vrátane odporúčaní a opatrení, ktoré boli realizované, nájde verejnosť na webe hlavného mesta a BSK.

Opatrenia prijali aj Košice

Vzhľadom na prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom na Slovensku zavádza mesto Košice ďalšie opatrenia a odporúčania. Ako informuje na svojej webovej stránke, mesto pozastavilo pracovné návštevy a pripravuje sa aj na prípad, že na Slovensku dôjde k vyhláseniu mimoriadnej situácie.

Opatrenia sa budú týkať nielen magistrátu, ale aj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo mestských podnikov. Mesto zároveň spúšťa informačnú kampaň s pokynmi pre správnu a dôkladnú prevenciu pred chrípkovými ochoreniami.

„Na pondelok (9. 3) zvolalo vedenie mesta Košice operatívne stretnutie odborných pracovníkov referátu civilnej ochrany, referátu školstva a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V priebehu budúceho týždňa sa pod gesciou regionálneho úradu verejného zdravotníctva uskutočnia ďalšie dve školenia pre zamestnancov škôl, na ktoré budú pozvaní aj zamestnanci ostatných školských zariadení," uvádza s tým, že primátor Jaroslav Polaček bude v pondelok (9. 3.) o ďalšom postupe hovoriť aj s regionálnou hygieničkou Úradu verejného zdravotníctva SR.

Mesto Košice zároveň vyzýva na dodržiavanie pokynov ministerstva školstva súvisiacich s prevenciou pred šírením nákazy na všetkých druhoch škôl. „V prípade, že sa ich žiaci, pedagógovia alebo ďalší zamestnanci vrátili, respektíve prídu z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav," vysvetľuje s tým, že v prípade, ak sa u ktorejkoľvek tejto osoby objavia počas uvedenej doby symptómy ako zvýšená teplota, kašeľ či bolesti v hrdle, musí zostať doma a lekára kontaktovať telefonicky. Pripomína, že v súvislosti s aktuálnou situáciou na svojej webovej stránke zverejňuje informácie z príslušných úradov štátnej správy.

Zatvorené zariadenia na Slovensku

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný, resp. naďalej platil, zákaz návštev v nasledovných zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach pre seniorov:

- v Bratislavskom kraji (vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti)
- v Nitrianskom kraji (Nemocnica Svet zdravia, Topoľčany)
- v Trnavskom kraji (FNsP Skalica)
- v Žilinskom kraji (lôžkové oddelenia KNsP Čadca, lôžkové oddelenia FNsP Žilina, 13 sociálnych zariadení v okrese Žilina a Bytča)
- v Banskobystrickom kraji (VN n. o. v Rimavskej Sobote)
- v Prešovskom kraji (v nemocniciach Kežmarok, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Bardejov a 10 sociálnych zariadení v okrese Bardejov)
- v Košickom kraji (UNLP Košice, ŽN Košice, UN-Nemocnica sv. Michala, Košice, Nemocnica Košice-Šaca, DFN Košice, NsP Trebišov a.s., NsP n.o. Kráľovský Chlmec).

BRATISLAVA/TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Covid-19

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.