Niektoré komplikácie pri liečbe rakoviny sa nedajú odlíšiť od príznakov koronavírusu

Rakovina
Zdroj: Shutterstock.com/Rido

Hovorí šéfka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.

Onkologickí pacienti sú pre svoju slabú imunitu ohrozenejší nákazou koronavírusu. Práve pre epidémiu by mali dodržiavať ešte prísnejšie pravidlá pri svojej liečbe. Z domu by nemali vychádzať takmer vôbec a všetky komplikácie majú konzultovať iba telefonicky.

Riaditeľka organizácie Liga proti rakovine Eva Kováčová upozorňuje, že niektoré komplikácie po liečbe rakoviny pripomínajú prejavy ochorenia COVID-19. Pacientom radí, čo v takom prípade robiť.

Ozýva sa vám teraz viac onkologických pacientov s prosbou o radu či pomoc?

Je prirodzené, že už od vzniku tejto situácie sa nám na Onkoporadňu ozýva stále viac pacientov a do mailovej poradne prichádza viac mailov. Ozývajú sa nielen pacienti, ale aj rodinní príslušníci, blízki, ktorí tiež majú v tomto období obavu nielen o seba, ale i o príbuzných s ťažkým ochorením.

Aké sú ich najčastejšie otázky?

Otázky sú naozaj rôzneho charakteru, rozhodne nielen medicínskeho, majú oveľa širší záber. Časté sú otázky týkajúce sa zhoršenia vlastnej ekonomickej situácie, sociálne otázky súvisiace s uplatnením či možnosťou nároku na rôzne druhy dávok. Evidentné sú obavy z progresu ochorenia a s tým súvisiace otázky s posunom kontrolných vyšetrení, pokračovania liečby či presunu termínu operácií. Napríklad, kladú nám otázky, ktoré smerujú priamo na lekárov - či lekári vôbec pracujú.

A odpoveď?

Pracujú. Neustále sa podáva chemoterapia, rádioterapia, nevyhnutné operácie neboli zrušené. Je to individuálne, prípad od prípadu. Všetko si manažujú konkrétni lekári, konkrétne ambulancie, konkrétne zdravotnícke pracoviská. Okruh otázok je rôznorodý, zo všetkých však vyplýva, že pacienti predovšetkým potrebujú komplexný manažment bez ohľadu na to, či je to v tejto situácii, ale tiež v období, kedy nie je takáto kríza. Potrebujú vysvetlenie svojej konkrétnej liečby, svojho "problému". Často majú obavy zaťažovať a pýtať sa svojho lekára na otázky, ktoré im nie sú jasné, konzultovať svoj prípad. Majú strach požiadať o druhý názor lekára. Pričom práve komunikácia s lekárom je v tomto období veľmi dôležitá a odporúčame im ju.

Sú onkologickí pacienti ohrozenejší počas epidémie?

Tak ako aj iní pacienti s oslabeným imunitným systémom (kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, chronické ochorenia obličiek, pľúc), patria onkologickí pacienti k ohrozeným skupinám. Medzi najviac ohrozených patria pacienti s hematologickými (krvnými) malignitami - Hodgkinov lymfón, rôzne druhy leukémie, mnohopočetný myelóm. Vo zvýšenom riziku sú tiež pacienti v aktívnej chemoterapii či pacienti po transplantácii kostnej drene. Keďže majú zníženú imunitu, zvyšuje to u nich náchylnosť na infekciu.

Liga proti rakovine pripravila pre pacientov informačné video:


Zdroj: Youtube.com/Liga proti rakovine

Môže byť pre nich ochorenie COVID-19 fatálne?

U rizikových skupín, onkologických pacientov nevynímajúc, bola zaznamenaná vyššia úmrtnosť, keďže majú závažné pridružené ochorenia, priebeh infekcie COVID-19 je u nich ťažší.

Ako sa môžu chrániť?

Pacienti po liečbe a pacienti na dlhodobej hormonálnej liečbe chodia na rutinné kontroly. Odporúčame im objednávať sa telefonicky a využívať e-recepty. S príznakmi infekcie nemajú vstupovať na onkologické oddelenia či do ambulancií. Akékoľvek otázky, zdravotné problémy, potreby napísania receptu majú konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Určite by sa mali vyhnúť neohlásenej návšteve ambulancie a cestovaniu. Tiež im odporúčame sledovať aktuálnu situáciu na stránkach svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva zdravotníctva a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

A čo pacienti, ktorí sú práve na liečbe?

Tí by mali chrániť seba a okolie častou hygienou rúk, dodržiavaním zásady hygieny pri kašlaní, čistení nosa a podobne. Mali by sa vyhýbať návštevám chorých ľudí. I týmto pacientom odporúčame akékoľvek otázky, zdravotné problémy či potrebu napísania receptu konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Navyše, odporúčame pred plánovanou liečbou (ambulantnou alebo hospitalizačnou) kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ambulanciu alebo oddelenie a uistiť sa, že termín platí, že sú k dispozícii lieky, po ktoré môžu prísť. Sú aj pacienti, ktorí majú komplikácie po protinádorovej liečbe. Tieto komplikácie sú často kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, bolesti kostí či kĺbov.

Nedajú sa odlíšiť od príznakov infekcie koronanvírusom. Tu sa musia zamyslieť nad akoukoľvek možnosťou styku buď s človekom, ktorý má potvrdenú infekciu, alebo s niekým, kto bol kdekoľvek v zahraničí za obdobie posledných dvoch až troch týždňov. Títo pacienti musia telefonicky kontaktovať svojho lekára a presne mu popísať príznaky. Určite nesmú zamlčať svoje kontakty. Ak pacient určite vylučuje možnosť kontaktu, onkológ s najväčšou pravdepodobnosťou odporučí kontrolu na onkologickom pracovisku, čo sa týka predovšetkým pracovísk s lôžkovým oddelením.

Čo ak sa nedá vylúčiť kontakt s nakazenou osobou?

Ak sa nedá vylúčiť kontakt resp. možnosť získania infekcie koronavírusom, odporúčame postupovať, akoby bol pacient rizikový a je potrebný odber na vylúčenie infekcie koronavírusom. Všetko je však potrebné riešiť po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej konzultácii, v žiadnom prípade neodporúčame bez konzultácie ísť do ambulancie, na urgentný príjem alebo do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že ide o akútny stav, pacient nech kontaktuje rýchlu zdravotnú pomoc.

Každopádne, aj pre onkologických pacientov platia všetky všeobecne platné odporúčania. Je dôležité dôsledne dodržiavať všetky odporúčania, ktoré poskytuje Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva, všeobecní a ošetrujúci lekári. Je potrebné vyhľadávať len informácie z dôveryhodných zdrojov a ignorovať rôzne internetové a „pouličné" diskusie.

Ako sú na tom onkologickí pacienti v nemocniciach? Návštevy sú zakázané. Cítia sa osamelejšie ako zvyčajne?

Pobyt v nemocnici je vždy náročný sám o sebe a väčšinu času človek trávi na lôžku odlúčený od svojich najbližších. Samozrejme teraz, keď nie je možné sa s nimi stretnúť ani v čase návštevných hodín, môže to byť pre mnohých pacientov náročné. Každý zvláda odlúčenosť od svojich blízkych individuálne. Závisí to od osobnosti, ale aj od vzťahov v rodine. Istú náhradu môže predstavovať možnosť využiť komunikačné prostriedky, ktoré ponúkajú širokú škálu kontaktov, ako sú telefonáty, smsky, videohovory. Pre mnohých ľudí je izolácia veľmi náročná.

Môže mať osamelosť vplyv na ich zdravotný stav?

Vplyv osamelosti na psychiku a zdravotný stav opäť závisí od typu osobnosti pacienta a individuálneho zvládania. Náročnejšie to bude u ľudí, ktorí majú dobré vzťahy s rodinou a radi zvykli tráviť čas v ich prítomnosti. Najväčšie riziko je však u ľudí, ktorí majú úzkostné či depresívne psychické ladenie. U nich môže zotrvávanie v samote byť priestorom pre zaoberanie sa negatívnymi myšlienkami. Psychika a zdravie sú úzko prepojené. Psychické prežívanie sa môže odraziť aj na priebehu liečby, na prístupe k nej či na celkovom zdravotnom stave.

Môžu ich navštevovať psychológovia?

Psychologické intervencie by mali byť štandardnou súčasťou starostlivosti o onkologického pacienta. V mnohých nemocniciach po Slovensku takúto starostlivosť zabezpečuje Liga proti rakovine už desiatky rokov, v rámci projektu Sieť onkopsychológov navštevujú odborníci pacientov priamo pri lôžkach alebo sa s nimi stretávajú v ambulanciách či počas podávania chemoterapie. V súčasnosti zavádzajú nemocnice prísne opatrenia. Každá nemocnica ich má nastavené odlišne. Vo väčšine prípadov je však priamy fyzický kontakt obmedzený, a preto osobné stretávanie väčšina psychológov minimalizuje, prípadne ho realizuje za prísnych hygienických opatrení. Naši psychológovia sú však naplno dostupní online alebo telefonicky. Túto službu ponúkame pacientom naďalej v podobnom rozsahu ako doposiaľ, len inou formou. Informácie a kontakty je možné nájsť na stránke Ligy proti rakovine.

Pri téme očkovania sa často argumentuje, že onkologickí pacienti nemôžu byť očkovaní, preto musí byť očkovaná celá zdravá populácia, aby ich dostatočne chránili. Mala by rovnaká solidarita fungovať aj v čase koronavírusu? Mali by zdraví ľudia dbať aj na ľudí so slabou imunitou a byť zodpovednejšími?

V čase šíriacej sa epidémie je najdôležitejšie byť zodpovednými a chrániť zdravie jednak svoje a jednak všetkých naokolo dodržiavaním zavedených opatrení. Predovšetkým musíme pamätať na rizikové skupiny, medzi ktoré sa pre zníženú imunitu radia aj onkologickí pacienti. Aj oni sami musia dodržiavať všeobecne platné nariadenia a opatrenia.

V rámci dnešných možností Liga proti rakovine pripravila informačný text s usmerneniami a video s radami a odporúčaniami, slúžiace ako upokojujúci návod na prekonanie tohto obdobia. Je dôležité, aby v tomto čase nielen organizácie nášho zamerania boli čo najviac nápomocné akýmkoľvek možným spôsobom, túto ľudskú prirodzenú „povinnosť" by si mal uvedomiť i každý zdravý jednotlivec.

BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Onkologickí pacienti

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.