Výnimku z karantény, okrem pendlerov a opatrovateliek, dostali od pondelka ďaľší ľudia

Prečítajte si, ktorým profesiám sa uvoľnia pravidlá.

Výnimky z povinnej karantény sa rozšíria o ďalšie skupiny obyvateľov a opatrenie hygienikov začína platíť v pondelok (18. 5.) od 7.00 h.

Dostanú ich napríklad ľudia pracujúci v Česku a Rakúsku vo vybraných oblastiach, ľudia žijúci v domácnosti s pendlermi, ale aj študenti, ktorí sa zúčastnia na tréningu v susedných krajinách EÚ, informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Povinnú karanténu nebudú musieť absolvovať slovenskí zdravotníci, opatrovatelia, vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávný vzťah na území Česka alebo Rakúska vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov po ceste od hraničného priechodu so Slovenskom.

Potrebné je potvrdenie o výkone práce a negatívny test RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Výnimka sa bude vzťahovať aj na osoby žijúce v jednej domácnosti s „pendlermi", ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach Slovenska. Platí to, ak prekračujú hranicu v sprievode "pendlerov".

Rovnako aj na občanov žijúcich v pohraničí susedného štátu do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, ak prekračujú hranice s nimi.

Výnimka aj pre študentov, žiakov i športovcov

Povinnej izolácii sa vyhnú aj žiaci základných a stredných škôl a denní študenti vysokých škôl mladší ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako členovia športového klubu v Česku, Poľsku, Maďarsku alebo Rakúsku. Podmienkou je príslušné potvrdenie, napríklad o členstve v športovom klube. Výnimku z karantény má aj jedna sprevádzajúca osoba.

Aktuálne štatistiky potvrdených, vyliečených pacientov a obetí ochorenia COVID-19 v jednotlivých štátoch nájdete v prehľadnej tabuľke TU!

Ďalšou oslobodenou skupinou sú Slováci poskytujúci na území susedného štátu neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom, ktorí nie sú schopní sa o seba sami postarať.

Potrebné je preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Dokumenty musia byť preložené do slovenčiny, okrem dokumentov v českom jazyku.

Zdroj: TASR

Ak pobyt presiahne 24 hodín, pri vstupe na územie Slovenska treba odovzdať aj potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Za rovnakých podmienok sa vyhnú karanténe aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v susedných štátoch SR, ktoré sa starajú o rodinného príslušníka na Slovensku.

Výnimky sa rozširujú aj o občanov SR, ktorí obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúska alebo Poľska do vzdialenosti desať kilometrov od štátnej hranice.

Výnimka aj 10 kilometrov do hraníc

Zároveň dostávajú výnimku aj osoby s pobytom v Česku, Maďarsku, Rakúsku alebo Poľsku, ktoré obhospodarujú pozemky na území Slovenska do vzdialenosti 10 kilometrov od štátnej hranice. Na hranici SR sa musia preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku, napríklad listom vlastníctva alebo zmluvou o nájme poľnohospodárskej pôdy.


"Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to svojmu ošetrujúcemu lekárovi," upozorňujú hygienici.

Po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dostali výnimky aj osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 1. júna do 30. októbra.

BRATISLAVA/TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Koronavírus

Dôležité udalosti