Otvorenie škôlok a základných škôl prvého stupňa. Pozrite sa, ako to bude vyzerať v praxi

Ilustračná snímka.
Zdroj: TV Markíza

Zoznam opatrení vydalo ministerstvo školstva.

Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka. Od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl. Návrat do školských zariadení bude však na dobrovoľnej báze.

Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

Pozrite si reportáž Martina Chlebovca


Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Pozrite si, ako to bude v triedach vyzerať.

Materské školy

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, teda nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami.

Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.

Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.

Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

Materská škola by mala podľa svojich možností zabezpečiť dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.

Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní.

Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Všetky ostatné uvoľnenia si môžete prečítať TU.

Základné školy (1. stupeň)

Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno - vzdelávacom procese.

V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúčame rozdeliť nástup do ZŠ 1 - 5 na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.

Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. 

Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

Stravovanie

Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajňa školskej jedálne, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.

Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.

V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.


BRATISLAVA/TASR, mm

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme školstvo

Dôležité udalosti