Chcete vycestovať do zahraničia? Tu sú podmienky pre vstup do susedných štátov

Americký lekár a imunológ Anthony Fauci
Americký lekár a imunológ Anthony Fauci Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Slováci môžu za takýchto podmienok cestovať od 21. mája.

Slovensko od stredy vstupuje do štvrtej fázy uvoľňovania. Otvoria sa tak v podstate všetky prevádzky a služby, samozrejme za prísnych hygienických podmienok.

Uvoľňovanie sa netýka len vnútroštátnych záležitostí, ale aj cezhraničného pohybu. Ľudia totiž môžu od štvrtka (21. mája) bez akýchkoľvek obmedzení vycestovať do susedných štátov (okrem Ukrajiny) a Nemecka, Švajčiarska, Slovinska a Chorvátska. Musia sa však vrátiť do 24 hodín.

Téme sa venovala Ľubica Janíková


Pri vycestovaní do týchto krajín si treba však dať pozor, aké opatrenia platia aj v nich. Zhrnuli sme tie najdôležitejšie podmienky. Všetky si ich môžete pozrieť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Česká republika

Stále platí zákaz vstupu do Česka pre všetkých, ktorí nemali k 12. marcu 2020 v krajine prechodný pobyt nad 90 dní alebo trvalý pobyt.

Výnimky

rodinných príslušníkov občanov ČR alebo občanov EÚ s prechodným alebo trvalým pobytom na území ČR,

pre občanov EÚ a cudzincov s povoleným pobytom v EÚ, ktorí tranzitujú cez ČR za účelom cesty domov a majú k tomuto účelu vystavenú nótu ZÚ (prechod a repatriácia),

ak je vstup týchto cudzincov v záujme ČR,

pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov, ktorí za účelom výkonu práce alebo štúdia v ČR pravidelne oprávnene prekračujú štátne hranice s ČR zo susedného štátu,

pre pracovníkov medzinárodnej dopravy,

v naliehavých a mimoriadnych situáciách,

pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR preukázateľne za účelom výkonu ekonomickej činnosti, a to na dobu najdlhšie 72 hodín, a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom,

pre občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie ČR za účelom výkonu ekonomickej činnosti, alebo štúdia na vysokej škole a predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni,

sezónnych zamestnancov, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní RT-PCR testu na prítomnosť SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, nie starší ako 4 dni

Maďarsko

Podobná situácia ako v Česku je aj v Maďarsku. Stále je totiž uzatvorená štátna hranica, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny.

Výnimky

Cudzinci (vrátane občanov SR) si môžu podávať žiadosť na maďarskú políciu (v maďarskom jazyku) o povolenie na udelenie výnimky v prípade:

účasť na súdnom procese,

obchodná činnosť, ktorú odôvodňuje pozývací list od ústredného orgánu štátnej správy, nezávislého regulačného orgánu alebo autonómneho orgánu štátnej správy,

ošetrenie v zdravotníckom zariadení - sprievodný list alebo podobný dokument,

skúškové povinnosti - v prípade, ak je osoba študent strednej alebo vysokej školy potvrdenie od inštitúcie,

výkon práce prepravnej činnosti - v prípade cestovania osobnou dopravou - zamestnávateľ vystaví potvrdenie o východiskovom bode alebo cieli,

účasť na pohrebe blízkej osoby.

Stále platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.

Poľsko

Do 12. júna 2020 platí zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska.

Výnimky

cudzinci, ktorí sú manželmi alebo deťmi občanov Poľskej republiky alebo ostávajú v ich nepretržitej starostlivosti,

cudzinci, ktorí sú držiteľmi „Karty Poliaka",

cudzinci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Poľskej republiky,

cudzinci, ktorí pracujú na území Poľskej republiky, resp. sú držiteľmi pracovného povolenia,

cudzinci, ktorí prevádzkujú dopravné prostriedky na prepravu osôb alebo tovaru a ich tranzit sa uskutočňuje ako súčasť ich odborných činností týkajúcich sa prepravy tovaru alebo prepravy osôb.

Od 4. mája sa povinná karanténa na území Poľskej republiky neuplatňuje po prekročení hranice zo susediacich krajín vrátane Slovenska. Ak ľudia majú pracovné, podnikateľské alebo obchodné aktivity v Poľskej republike alebo sú žiakmi a študentmi, ktorí sa v krajine vzdelávajú.

Osoby v uvedených kategóriách sú pri prekročení hraníc Poľskej republiky povinné predložiť dokumenty potvrdzujúce výkon práce alebo štúdium na území Poľskej republiky.

Rakúsko

Rakúsko má otvorené všetky hraničné priechody z rakúskej strany so Slovenskom. Všetky ostatné opatrenia zostávajú v platnosti, ako je negatívny test alebo 14-dňová domáca karanténa. Na hraničných priechodoch budú vykonávané iba námatkové kontroly.

Vstup na územie Rakúska majú povolené osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku, ktoré nebude staršie ako 4 dni.

Výnimky

rakúski štátni občania alebo osoby s trvalým alebo prechodným alebo zvyčajným pobytom v Rakúsku, ktorí sa zaviažu k bezodkladnému nástupu do 14-dennej domácej karantény, túto si budú sami monitorovať a skutočnosť o jej dodržaní potvrdia vlastnoručným podpisom,

pendleri - doprava za prácou (vrátane opatrovateliek a opatrovateľov) bez obmedzenia na 30 km od hraníc. Pendleri sa preto musia preukázať nielen úradným cestovným dokumentom (cestovný pas, ID karta), ale aj dokladom o pracovnom pomere (napr. kópiou pracovnej zmluvy). Rakúska obchodná komora (WKÖ) zároveň odporúča nechať si pred cestou vyplniť rakúskym zamestnávateľom „potvrdenie pre pendlera" a pri vstupe do Rakúska sa potvrdeným tlačivom preukázať. Uvedené opatrenie platí analogicky aj pre žiakov a žiačky, navštevujúcich rakúske školy,

na realizáciu bezpodmienečne nutných zdravotníckych výkonov v Rakúsku je potrebné sa pri vstupe preukázať potvrdením o nevyhnutnosti realizácie takéhoto zdravotníckeho výkonu. Prípustný je doprovod tejto osoby. Rovnako to platí aj pre osoby s bydliskom/pobytom v Rakúsku, pri realizácii takéhoto zdravotníckeho výkonu v susednej krajine (napr. na Slovensku),

v prípade mimoriadne vážnych dôvodov v rodine alebo zo súrnych dôvodov pri starostlivosti o zvieratá, ktorých dôležitosť treba pri kontrole preukázať.

Čo môžeme očakávať?

Slovensko si musí do polovice júna vyhodnotiť možnosť úplného otvorenia hraníc s Rakúskom a Českou republikou. V súvislosti s avizovanými lehotami otvárania hraníc zo strany susedných krajín to uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok.

Zároveň informoval, že s rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom a českým partnerom Tomášom Petříčkom sa zhodli, že súčasná priaznivá epidemiologická situácia je dôvodom pre eufóriu, no pri otázke otvárania hraníc ju musí nevyhnutne sprevádzať zodpovednosť a opatrnosť.

To platí i v prípade scenára, že k 15. júnu pristúpi aj Slovensko k avizovanému plánu susedných krajín otvoriť hranice.

„Musíme zhodnotiť, či umožníme reciprocitu, teda občanom Rakúska a ČR cestovať na Slovensko. Toto je naša domáca úloha," povedal Korčok. Dodal, že je potrebné zhodnotiť všetky riziká. „Dôležitý bude aj názor epidemiológov," zdôraznil Korčok.

Minister následne avizoval, že k debate by sa malo pripojiť aj Maďarsko. Ďalšia videokonferencia o uvoľňovaní režimu na hraniciach aj so zastúpením maďarskej diplomacie by sa mala uskutočniť v piatok (22.5.), resp. najneskôr v priebehu budúceho týždňa.

Česká vláda avizovala, že voľnejší režim na svojich hraniciach a iba námatkové kontroly na hraniciach majú platiť od 26. mája, aj v tomto prípade bude potrebné mať pri sebe negatívny test na COVID-19.

BRATISLAVA/Marcel Marcišiak

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Cestovanie

Dôležité udalosti