V domovoch seniorov sa začína situácia uvoľňovať. Má štyri fázy

Primátor Malaciek Juraj Říha.
Zdroj: TASR/AP

Týka sa aj denných stacionárov.

Konzílium odborníkov odsúhlasilo plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. Realizovať sa začne od stredy (3. 6.). Týka sa to denných aj ambulantných sociálnych služieb.

"Ďakujem všetkým klientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť a obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich najzraniteľnejších. Som rád, že už môžeme postupne uvoľňovať ochranné opatrenia aj v sociálnych službách," zdôraznil minister práce Milan Krajniak.

Zároveň vyzval na zodpovednosť. Zariadenia podľa neho aj naďalej zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie.

Plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení pripravil rezort práce v úzkej súčinnosti s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb a zástupcami samosprávnych orgánov. Zmierňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok každej nasledujúcej, respektíve pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

1. fáza

Prvá fáza, ktorá sa začne 3. júna, zahŕňa otvorenie ambulantných foriem zariadení sociálnych služieb odkázanosti s výnimkou služieb pre osoby nad 62 rokov.

Umožniť sa majú návštevy bez fyzického kontaktu u klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS), vo vonkajších aj vnútorných priestoroch pobytových ZSS, mimo izieb klientov.

Klientom sa má umožniť krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb, budú môcť absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré si vyžadujú osobnú účasť klienta.


Zrušiť sa má povinná karanténa po ambulantnom vyšetrení u lekára. Povolia sa externé služby starostlivosti o telo, ako sú pedikér, kaderník či holič v priestoroch ZSS.

Umožniť sa má aj vykonanie revízií v ZSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov. Uzatvárať by sa malo prevádzkovanie karanténnych miest, ak nie sú využívané suspektnými klientmi z terénnych služieb krízovej intervencie.

2. fáza

Druhá fáza by mala odštartovať 8. júna, keď sa majú otvoriť ambulantné zariadenia sociálnych služieb odkázanosti pre seniorov s vekom 62 rokov a viac. V tejto fáze by sa mali umožniť návštevy v pobytových ZSS aj na izbách klientov, ak ju klient obýva sám. Umožniť sa má návrat klientov do celoročnej formy ZSS podmienených odkázanosťou po pobyte v domácom prostredí.

Rovnako sa má umožniť prechod klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou s odkázanosťou. Klienti zariadení služieb krízovej intervencie by sa zároveň mohli pohybovať mimo zariadenia bez obmedzení.

3. fáza

Od 15. júna by mala nastať tretia fáza uvoľňovania. Zahŕňa otvorenie týždennej formy v zariadení sociálnych služieb odkázanosti pre osoby s vekom do 62 rokov. Nebude povinná karanténa 14 dní, ale čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

Zdroj: TASR/AP

Zároveň by sa v tejto fáze mohli prijímať všetci žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby. Umožní sa aj opustenie ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti, a to na víkend alebo sviatky. Povoliť sa má organizovanie spoločných aktivít v malom počte účastníkov vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu.

4. fáza

Štvrtá fáza má začiatok 1. júla, pričom jej ukončenie sa predpokladá na 31. augusta. Otvoriť by sa mali všetky zvyšné druhy a formy sociálnych služieb. Prevádzka sa má obnoviť s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na druhú vlnu. Obnoviť by sa mali aj dodávateľské práce a ostatné revízie.

Rezort práce upozornil, že začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania je u konkrétneho poskytovateľa dobrovoľný. Nespustenie fázy uvoľňovania, respektíve jej posun do inej fázy nebude mať vplyv na nárok a vyplatenie finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly rezortu práce.

Konzílium odborníkov súčasne odsúhlasilo aj podmienky pre prevádzkovateľov všetkých foriem sociálnych služieb, prijímateľov a ich rodinných príslušníkov, ktorými sa musia riadiť. Ide napríklad o používanie ochranných pomôcok, čistenie priestorov, hygienické pravidlá, logistiku návštev v pobytových zariadeniach či vychádzok klientov.

BRATISLAVA/TASR

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Dom seniorov

Dôležité udalosti