EÚ predstavila stratégiu boja proti druhej vlne pandémie. Riadiť by sa ňou malo aj Slovensko

Testovanie na koronavirus.
Zdroj: shutterstock/Tatiana Buzmakova

V auguste vyjde príručka EÚ o opatreniach zmierňujúcich šírenie koronavírusu.

Európska komisia pripravila stratégiu pre boj s prípadnou druhou vlnou koronavírusu. Do týchto postupov by sa podľa odporúčania eurokomisárov mali zapojiť všetky krajiny EÚ. Plán je rozdelený na šesť hlavných oblastí, na ktoré by sa mali členské štáty zamerať.

Testovanie a výsledky kontaktov

Dostatočné kapacity sú pre pripravenosť na druhú vlnu najzásadnejšie. Je potrebné, aby všetky krajiny EÚ by rozšírili laboratórne kapacity a počet vyškolených pracovníkov. Dôležité sú aj inovácie, aby sa zlepšil systém trasovania kontaktov testovaných ľudí.

Desať členských krajín už spustilo aplikácie, ktoré výrazne pomáhajú s mapovaním šírenia nákazy, Jedenásť ďalších štátov ich plánuje spustiť v najbližšom čase.

Podpora zraniteľných skupín

Najohrozenejšie skupiny obyvateľstva (starší a chorí ľudia), sociálne znevýhodnené osoby, alebo ľudia, ktorí majú vo svojej práci blízky kontakt s nakazenými koronavírusom, musia štáty podľa EK viac podporovať.

Ďalšie ohniská by podľa Komisie nemali spôsobiť rozšírenie sociálno-ekonomických rozdielov v európskych spoločnostiach. Opatrenia na ochranu zdravia by mali byť prispôsobené špecifickým potrebám firiem a ich zamestnancov. Týka sa to aj psychologickej podpory pre ľudí, ktorí sa ocitli v izolácii.

Znižovanie záťaže spôsobenej sezónnou chrípkou

Komisári varujú pred blížiacim sa obdobím chrípkových epidémií, ktoré samé o sebe dokážu poriadne zaťažiť zdravotnícky systém. Preto navrhujú, aby sa obyvatelia EÚ nechali masívne očkovať proti chrípke. V jednotlivých krajinách by mali spustiť očkovacie kampane. V prípade, že by vznikli súbežné ohniská sezónnej chrípky a COVID-19, predstavovalo by to obrovský tlak na systémy zdravotnej starostlivosti.

Lekárske protiopatrenia a zásoby ochranných pomôcok

Brusel chce zabrániť tomu, aby sa opakovala situácia počas jarného vrcholu pandémie, keď bol v celej Európe nedostatok ochranných pomôcok a štáty ich museli nakupovať v Číne a ďalších mimoeurópskych trhoch. Komisia preto vypracuje zoznam zdravotníckych potrieb, ich výrobných kapacít a zásob v jednotlivých členských štátoch.

Vakcína, ktorú vyrobia v EÚ, by mala byť prednostne dostupná pre jej členské štáty. Brusel sa zaviazal, že uzavrie dohodu s výrobcom, ktorý sa zaručí, že očkovacie látky najskôr poskytne krajinám EÚ.

Ostatné protiopatrenia

Cieľom EK je aj rýchla výmena informácii naprieč členskými štátmi o účinnosti opatrení a tiež ich opätovnom zavedení v reakcii na sekundárne ohniská. V auguste vyjde príručka EÚ o zmierňujúcich opatreniach proti šíreniu Covid-19.

Pohotovostné kapacity zdravotnej starostlivosti

Komisia vyzýva členské krajiny, aby zabezpečili rýchly prístup k pohotovostným kapacitám v oblasti verejného zdravia. Zároveň nesmie dôjsť k zanedbaniu iných oblastí zdravotnej starostlivosti, čo sa doteraz viacerým najviac zasiahnutým krajinám nedarilo.

Triedenie pacientov v situáciach kritického nedostatku kapacít musí podliehať zásadám, ktoré sú založené na lekárskych kritériách (prednosť dostanú pacienti s neodkladnými operáciami a vážnymi chorobami). 

BRUSEL/kc
Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Koronavírus

Dôležité udalosti