Ministerstvo ukázalo zmeny v očkovaní. Týkajú sa chronických pacientov aj sprievodu seniorov

Ilustračná snímka.
Zdroj: TASR/AP

Ministerstvo predpokladá, že zmeny začnú platiť 1. mája.

Ministerstvo zdravotníctva priblížilo niekoľko nových zmien v očkovacej stratégii. V poradovníku sa vyššie posunú chornicky chorí, bude sa organizovať skupinové mobilné očkovanie a uviedlo aj to, ako bude fungovať očkovanie doprovodu seniorov.

Aktualizovaná vyhláška ešte nie je platná. O jej účinnosti bude informovať rezort zdravotníctva. Pozrite si základné pripravované zmeny vo vyhláške:

Chronicky chorí pacienti:

Chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou sa už môžu dostať na očkovanie skôr. Budú zaradení hneď za osoby s vekom nad 70 rokov. Do jednej fázy s osobami nad 60 rokov sa zaradia aj osoby so stredne závažnou chorobou. Zoznamy týchto pacientov už vytvorili zdravotné poisťovne. Záujemca sa zaregistruje na stránke www.korona.gov.sk ako chornicky chorý pacient. Systém ho automaticky spáruje so zoznamom od poisťovne. Po uvoľnení termínov sa najprv ponúknu termíny pre ľudí nad 70 rokov a následne pacientom so závažným chronickým ochorením. Nasledovať budú ľudia nad 60 rokov a potom chronicky chorí so stredne ťažkým ochorením.

Do skupiny so závažnou chorobou budú patriť pacienti:

- s ťažkým zdravotným postihnutím

 • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
 • po transplantácii solídnych orgánov
 • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT)
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D
 • v minulosti liečení pre závažnú formu sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
 • so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
 • s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • s cirhózou pečene
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú liečbu
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so závažnou neurologickou chorobou - sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)

Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:

- s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii

 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC
 • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B
 • liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou
 • HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)
 • s obezitou - BMI vyšší ako 30
 • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickúliečbu
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Prečítajte si tiež:

Skupinové očkovanie:

Seniori nad 70, pre ktorých je problém cestovať za očkovaním, budú mať možnosť zaočkovať sa bližšie pri svojom bydlisku spolu s ďalšími seniormi v špeciálnych výjazdových očkovacích jednotkách. Registráciu záujemcov a ďalšie detaily budú mať na starosti župy v spolupráci s lekármi.

Sprievod pre osobu staršiu ako 70 rokov

Osoba, ktorá bude sprevádzať na očkovanie seniora nad 70 rokov, môže dostať vakcínu spolu s ním. Povolená je však len jedna sprevádzajúca osoba na jedného seniora nad 70 rokov, ktorý ešte nedostal prvú dávku vakcíny.

Stále však platí, že systém bude pri prideľovaní termínov na očkovanie zohľadňovať vek, teda starší záujemcovia budú mať vždy prednosť pred mladšími. V prípade sprievodu sa bude zohľadňovať vek seniora.

Predpokladaný termín účinnosti aktualizovanej vyhlášky je 1. máj 2021.

Prečítajte si tiež:

BRATISLAVA/tvnoviny.sk

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Koronavírus

Dôležité udalosti