Od 9. mája sa rušia hodiny vyhradené seniorom v potravinách a drogériách

To však nie sú jediné zmeny, ktoré potvrdil hlavný hygienik Mikas.

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil vyhlášku, ktorá upravuje činnosť maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb. Ide najmä o zmeny v oblasti kultúry, zmeny platia od pondelka (3. 5.).

Naďalej zostávajú zatvorené

prírodné a umelé kúpaliská - kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na šesť zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške

prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly)

fitnescentrá - môžu byť otvorené s maximálnou kapacitou osôb do šesť ľudí a dodržaním ďalších podmienok uvedených vo vyhláške

prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID automatu (v okresoch I. a II stupňa môžu byť otvorené za určených podmienok)

prevádzky verejného stravovania - naďalej však môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo prostredníctvom letných terás

prevádzky interiérových filmových predstavení

Lanovky a dôchodcovské hodiny

Zariadenia kabínkových lanoviek bude môcť po novom využívať jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti (kabínkové lanovky nebolo možné doteraz využívať).

Návštevníci lanových dráh a vlekov a sa po novom budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín (doteraz to bolo 48 hodín).

Od 9. mája sa rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ZŤP a ich sprievodcov.

Divadlá, koncerty a výstavy

Nová výnimka zo zákazu hromadných podujatí nad počet šesť osôb v v okresoch I. a II. stupňa varovania sa môžu organizovať kultúrne podujatia podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach, teda divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia; koncerty, hudobné a tanečné produkcie; výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, ako aj festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

Počet divákov

Pre prevádzkovateľov/ organizátorov týchto kultúrnych podujatí a prevádzkovateľov divadiel, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení platí, že musia dodržiavať viaceré opatrenia (týka sa to iba okresov I a II stupňa varovania podľa COVID automatu), napríklad:

  • dodržiavať maximálnu kapacitu 50 percent zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
  • neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny,
  • zamedziť kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade (šachovnicové sedenie)
  • státie obecenstva je zakázané,
  • každá osoba využívajúca služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia,
  • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
  • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
  • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi. Ak ide o hromadné podujatie a nie stálu prevádzku, musí byť oznámené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom (vzťahuje sa len na tento bod).

Test nepotrebujete, ak splníte tieto podmienky

Stanovujú sa podmienky pre rozdelenie športovísk do sektorov. Vo všetkých prípadoch, kedy vyhláška stanovuje podmienku negatívneho testu na ochorenie COVID 19 (napr. kultúra, hromadné podujatia, ubytovacie zariadenia, atď.), je možné preukázať sa namiesto neho aj dokladmi o skutočnosti, že:

Osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní.

Osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne.

Osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, ide o osobu do 10 rokov veku.

BRATISLAVA/tvnoviny.sk

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Koronavírus

Dôležité udalosti