Takto bude vyzerať nový režim na hraniciach. Hygienici zverejnili vyhlášku

Ilustračná snímka.
Zdroj: TASR

Ľudia len s prvou dávkou vakcíny už nebudú považovaní za zaočkovaných a budú musieť ísť do karantény.

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, ktorou upravuje režim na hraniciach. Hygienici zapracovali výhrady Ústavného súdu. Nové pravidlá začnú platiť od 19. júla od 6:00 h. Dovtedy platí doterajšia vyhláška. K systému cestovateľského semaforu sa teda nevrátime.

Podmienky pre zaočkovaných:

Najdôležitejšou zmenou je tá, ako je definovaná zaočkovaná osoba. Sú nimi ľudia, ktorí majú viac ako 14 dní aplikovanú druhú dávku dvojdávkovej vakcíny (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik), alebo uplynulo 21 dní od podania vakcíny jednodávkovej vakcíny (Janssen), alebo uplynulo 14 dní od podania prvej dávky, ak človek prekonal COVID-19 pred menej ako 180 dňami.

Po novom sa teda už za zaočkovanú osobu nebudú považovať ľudia zaočkovaní len prvou dávkou, ako to určovala pôvodná vyhláška.

Zaočkované osoby sa pri hraniciach musia zaregistrovať v aplikácii e-Hranica. Prvá registrácia platí šesť mesiacov. Následne už nemusia absolvovať karanténu ani testovanie.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Vstup na územie SR letecky:

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid

 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica

 • Pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod .

 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Podmienky pre nezaočkované osoby:

Nezaočkované osoby a teda aj ľudia, ktorí majú len prvú dávku vakcíny sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica pri každom vstupe na Slovensko.

Po príchode sú nezaokočkovaní povinní zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup na územie Slovenska letecky:

 • Ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí mať v čase príletu platnú registráciu na eHranica a zároveň vyplnený formulár na www.mindop.sk/covid

 • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica,

 • Pri prílete z krajiny mimo nižšie uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším než 72 hod .

 • Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Nezabúdajte, že následne musíte nastúpiť do karantény, ktorú si môžete skrátiť negatívnym PCR testom na piaty deň.

Výnimky

Nová vyhláška myslí aj na ľudí, ktorí sa riadili pôvodnou vyhláškou, dali sa zaočkovať prvou dávkou a vycestovali. Tí, ktorí prvú dávku dostali do 9. júla, musia ísť do izolácie, ale hneď na druhý deň môžu absolvovať PCR test a ak majú negatívny výsledok, karanténa sa pre nich končí. Nemusia teda čakať 5 dní.

Avšak tí, ktorí sa zaočkovali prvou dávkou neskôr ako 9. júla už musia nastúpiť do minimálne päťdňovej karantény, ktorá sa končí negatívnym PCR testom.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény aj ak:

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov,predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.

 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

 • prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

 • poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu)- musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.

 • preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hranice SR a majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 7 dní.

 • sa na nich v rámci výkonu povolania vzťahuje výnimka z karantény - ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov (podrobnosti v § 6 vyhlášky). Tieto osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ani sa registrovať na eHranici.

 • patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné; podrobne v § 8 vyhlášky) - pri vstupe na Slovensko povinnosť preukázať sa dokladom o danej skutočnosti a povinný negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

 • ide o krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby pričom nezaočkovaná osoba sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pendleri:

Sú to osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Ukrajine, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

Alebo majú majú trvalý alebo prechodný pobyt v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Režim na hraniciach pre pendlerov:

 • do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica

 • do 1. septembra 2021 majú výnimku z karantény ak:

 • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce

 • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

 • Zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Deti:

Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať v eHranici. Deťom vo veku 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021.

Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po 5 dňoch po negatívnom PCR teste).Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napr. ak sú obaja rodičia zaočkovaní) - prechodne do 9. augusta 2021, po tomto termíne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Študenti:

 • Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.

 • Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.

 • Žiaci a študenti od 12 rokov musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

 • Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.

POZOR: Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin).

Osoby cestujúce za diagnostikou a liečbou:

 • Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.

 • Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie od lekára).

 • Registrácia na eHranicu je platná jeden týždeň.

Preprava blízkych na letisko:

 • Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/ . Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

 • Najneskôr pri návrate a územie SR sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).

 • Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

 • Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.

Reportáž spracovala Martina Töröková.

Celé dnešné Televízne noviny si pozrite na markizaplus.sk  

BRATISLAVA/tvnoviny.sk

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Cestovanie

Dôležité udalosti