Na Slovensku platí núdzový stav aj zákaz vychádzania s niekoľkými výnimkami. TU je ich prehľad

Eduard Heger.
Zdroj: TV Markíza

Otvorené zostanú len obchody potrebné pre život.

Vláda schválila lockdown pre všetkých. Platí už od štvrtka 25. novembra, potrvá dva týždne. Školy zostávajú otvorené. Vládni politici zároveň prijali aj zavedenie núdzového stavu, ktorý umožňuje zákaz vychádzania. Ten bude platiť od 5.00 h do 1.00 h.


Bude však platiť aj viacero výnimiek, ktoré priblížil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Vláda podľa Lengvarského výrazne odporúča home office.

Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený sprievod. Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu.

Výnimkou ďalej bude cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. Zákaz vychádzania sa nebude týkať ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst.

"Je potrebné, aby sme sa ako spoločnosť zomkli. Situácia je vážna," povedal premiér. Zomknutie je podľa neho dôležité medzi očkovanými aj neočkovanými, v koalícii aj opozícii a v celej spoločnosti.


Zoznam obchodov, ktoré budú otvorené aj počas lockdownu

Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, udeľuje výnimka zo zákazu vychládzania podľa bodu C.1 tretieho bodu uznesenia vlády sú:

prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu

prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

predajne drogérie,

predajne obuvi,

lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

predajne novín a tlačovín,

predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

prevádzky telekomunikačných operátorov,

prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

práčovne a čistiarne odevov,

čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadosti na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,

prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

prevádzky kľúčových služieb,

zberné dvory,

obchodné miesta sieťových odvetví,

služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,

predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,

obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,

BRATISLAVA/tvnoviny.sk
Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Koronavírus

Dôležité udalosti