Proti koronavírusu bojujú aj šľachtici: Švédska princezná robí pomocnú silu v nemocnici