Galéria: Vladimír Krčméry v Na telo plus: Sputnikom V očkujme, ale na podpis