Prvé kolo prebehlo 23. marca a druhé kolo sa uskutoční 6. apríla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
Volič môže odovzdať hlas v okrsku podľa svojho trvalého bydliska. Ak sa tam v čase volieb nebude nachádzať, môže požiadať o hlasovací preukaz a s ním voliť v akejkoľvek miestnosti na území Slovenska.
Hlasovací preukaz vám vydá obec alebo mestská časť, v ktorej máte trvalý pobyt. Urobiť tak môžete najneskôr dva týždne pred konaním volieb osobne na úrade alebo elektronicky. Informácie nájdete na stránke obce, resp. mestskej časti v prípade Bratislavy a Košíc.
Nie. V prezidentských voľbách nie je možná voľba poštou zo zahraničia.
Zoznam kandidátov spolu so stručnými profilmi nájdete na webe TVNOVINY.sk v sekcii Prezidentské voľby. Oficiálny zoznam zverejnilo ministerstvo vnútra na webovej stránke.
Prezidenta volíme na päť rokov.
Áno. Volebná kampaň je zakázaná od 20. marca 23.59 h a v prípade druhého kola od 3. apríla 23.59 h až do skončenia hlasovania.
Komisie začnú spočítavať hlasy hneď po zatvorení volebných miestností. Štatistický úrad ich bude priebežne zverejňovať na webovej stránke. Televízia Markíza je v priamom kontakte so Štatistickým úradom, všetky aktuálne dáta a informácie nájdete po zatvorení volebných miestností na webe TVNOVINY.sk. Kompletné výsledky by mali byť známe v nedeľu po voľbách.

TOP ČLÁNKY

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.