Sociologička: Zakázať potraty je ako zákonom prinútiť ľudí darovať obličku

Kouč Valencie Albert Celades na tlačovke pred duelom LM na pôde Chelsea.
Zdroj: Archív B.H.

Ak sa žena rozhodne pre interrupciu, treba ju v tom podporiť. Hovorí Barbora Holubová.

Barbora Holubová je sociologička a jedna z organizátoriek protestu proti sprísneniu interrupčného zákona, ktorý rozvíril politické vody tesne pred voľbami. Holubová navrhuje, aby sa štát zameral na pravdivé informovanie žien o antikoncepii, aby bola hradená zo zdravotného poistenia a aby štát podporoval rodiny neustále, nie len jednorazovo.

Podľa Holubovej výskumy hovoria, že tehotenstvo a pôrod môžu byť nebezpečnejšie, ako odborne vykonaná interrupcia.

V rozhovore sa dočítate:
Prečo by sa nemal súčasný potratový zákon meniť
Či je miera potratovosti na Slovensku v porovnaní s inými štátmi vysoká
Ako sa dá zabrániť interrupciám
Čo spôsobí zákaz alebo sprísnenie interrupcí
Či tému zneužívajú politici

V parlamente sú na stole štyri návrhy novely interrupčného zákona. Mal by sa novelizovať?

Nie, určite nie smerom k sprísneniu, či už skrátením legálnej lehoty, do ktorej sa môžu vykonávať interrupcie, teda 12 týždňov a v prípade zdravotných indikácií aj neskôr, alebo odstránením možnosti neudať dôvod, prečo sa žena rozhodla pre umelé prerušenie tehotenstva.

Zmeniť by sa však mohla vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorá upravuje výkon tohto zdravotného úkonu. Konkrétne by sa mali odstrániť čakacie lehoty. Dnes sú to dva dni. Nepoučovať ženy o iných možnostiach, lebo ony to už aj tak vedia. Treba sa zamerať na prevenciu. Ďalej znižovať neplánované tehotenstvá, čo je hlavná príčina interrupcií. Treba zaviesť dostupné a objektívne informácie o antikoncepcii a jej hradenie zo zdravotného poistenia. V neposlednom rade treba preveriť dostupnosť interrupcií. Vzhľadom na to, že viaceré pracoviská si uplatňujú výhradu vo svedomí a žene je táto zdravotná služba odopretá.

Je pravda, že počet interrupcií z roka na rok klesá. Stále ich však je vyše šesťtísíc. Ako vnímate toto číslo? Je to veľa? Je to v porovnaní s inými štátmi normálne číslo?

Počet interrupcií má klesajúci trend a dá sa predpokladať, že bude pokračovať. Na porovnanie s inými krajinami slúži celková miera potratovosti, teda počet potratov na 1 000 žien v reprodukčnom veku. Na Slovensku v roku 2018 pripadalo na 1000 žien 10,7 potratov, čo je o 0,4 bodu menej ako v predchádzajúcom roku a o 8,7 bodov menej ako v roku 1997. Údaje poskytuje Národné centrum zdravotníckych informácií.

Pre porovnanie: V USA je 27 potratov na 1000 žien podľa údajov Centers for Disease Control and Prevention z roku 2018. Podľa údajov Eurostatu z roku 2017 je v Bulharsku 12,7 potratov na tisíc žien, v Estónsku 11, v Českej republike 6,5, v Nemecku 4,5. Klesajúci trend je spôsobený väčšou dostupnosťou informácií, ako nežiadúcemu otehotneniu predchádzať a v niektorých krajinách stúpa užívanie účinnej antikoncepcie.

Ako sa teda dá účinne znížiť počet interrupcií?

Ako som spomínala, hlavnou príčinou interrupcií je neplánované a nežiadúce tehotenstvo. Treba teda poskytnú zrozumiteľné a pravdivé informácie, ako neplánovanému tehotenstvu zabrániť. To znamená, že ženy musia vedieť, aké sú možnosti antikoncepcie a jej správneho užívania, uhrádzať ju zo zdravotného poistenia a celkovo zvýšiť jej cenovú dostupnosť a prestať s jej stigmatizáciou.

Zástanci sprísnenia potratov sú väčšinou aj proti sexuálnej výchove a antikoncepcii. Najčastejšie hovoria o sexuálnej abstinencii. Nebolo by lepšie v rámci prevencie dbať na to, aby sexuálne nezačali žiť ľudia skôr, ako sú schopní niesť následky?

Vyžadovanie sexuálnej abstinencie je síce pekné, ale neúčinné. Svedčí o tom počet tehotných maloletých do 14 rokov a mladistvých dievčat od 15 - 19 rokov. V roku 2018 bolo na Slovensku u maloletých dievčat do 14 rokov nahlásených 20 potratov, z toho tri spontánne, 14 umelých prerušení tehotenstva a tri iné potraty.

Vo vekovej skupine mladistvých 15 až 19 ročných to bolo 979 potratov. Z toho 296 spontánnych, 547 umelých prerušení tehotenstva, 128 iných a 8 mimomaternicových tehotenstiev. Pokiaľ viem, tak na školách sa už v rámci rodinnej výchovy učí, aby chlapci a dievčatá nezačali žiť sexuálne skôr, ako sú schopní niesť následky. Očividne to však nestačí.

Zdroj: Facebook/Možnosť voľby

Okrem samotného zákazu potratov začali politici hovoriť aj o podpore žien, ktoré nechcene otehotnejú. Ani taký zákon, ktorý sa o tieto ženy postará, nebude pre vás akceptovateľný?

Iste, ak žena neplánovane otehotnie a rozhodne sa plod donosiť a o narodené dieťa sa sama postarať, treba jej všemožne pomáhať. A to nielen počas tehotenstva, alebo prvý rok dieťaťa, ale počas celého jej života. Sociálna pomoc či dávky sú však často jednorazové, nízke, chýbajú kvalitné a cenovo dostupné služby starostlivosti o deti, cenovo dostupné nájomné bývanie a podobne.

Treba hovoriť ženám pravdu, kým sa rozhodnú pre donosenie plodu, aj o ťažkostiach a rizikách, ktoré ich s veľkou pravdepodobnosťou čakajú. Údaje zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností hovoria jednoznačne: takmer 37 percent jednorodičovských domácnosti s jedným alebo viac závislými deťmi žije v riziku chudoby a patria dlhodobo medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľov vystavených príjmovej a materiálnej chudobe, ako aj sociálnemu vylúčeniu.

Aktuálny poslanecký návrh, ktorú sa údajne zameriava na podporu žien, aby mohli plod donosiť a dať na adopciu však zároveň obsahuje jednostranné a manipulujúce povinné poučenie o negatívnych dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva.

Pritom o veľmi nízkej alebo takmer žiadnej pravdepodobnosti negatívnych dôsledkov sa tam nehovorí, respektíve niektoré poznatky sú zavádzajúce a nepravdivé. Pritom o možných komplikáciách a negatívnych zdravotných dôsledkoch samotného tehotenstva a pôrodu pre ženy sa už nehovorí. Výskumy pritom hovoria, že riziko úmrtia alebo poškodenia zdravia ženy je vyššie pri donosení plodu a pôrodu, ako je odborne a bezpečne vykonané umelé prerušenie tehotenstva.

Jedným z názorov je aj to, že interrupcie netreba zakázať, ale bolo by lepšie, keby sa do zákona zaviedla povinnosť ženy uviesť dôvod interrupcie. Aby tak štát mal jasné údaje k tomu, prečo k potratom dochádza. Čo si o tom myslíte?

Ale veď dôvod, prečo k potratom dochádza, už vieme. Je to neplánované tehotenstvo. Tomu treba predchádzať. Klásť na ženy ďalšie povinnosti okrem tých súčasných, keď žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva, je neprimerané. Ak sa žena rozhodne pre prerušenie tehotenstva, mali by sme ju v tom podporiť.

Obávam sa, že uvádzanie dôvodov by viedlo len k ďalším snahám ženy od interrupcie odrádzať a vmanipulovať do iného rozhodnutia. Okrem toho, z výskumov o dôvodoch, prečo sa ženy rozhodli pre interrupciu vieme, že žena môže mať viacero dôvodov, prečo sa tak rozhodla: nezáujem a nepodpora partnera, zlyhanie antikoncepcie, nedostatok a neúplnosť informácií o správnom používaní antikoncepcie, zlá sociálna a ekonomická situácia ženy alebo rodiny a podobne. Štát môže už teraz pracovať na odstraňovaní rizík neplánovaného tehotenstva zavedením účinnej sexuálnej výchovy a dostupnou antikoncepciou.

Rovnako niektorí kritizujú, že náš súčasný interrupčný zákon je príliš liberálny. Napríklad, herpes alebo chrípka sú indikáciou na potrat. Je to v poriadku?

Náš interrupčný zákon nie je liberálny. Obmedzuje predsa dobu, kedy je možné interrupciu vykonať bez udania dôvodu do 12 týždňa tehotenstva. Čo sa týka ochorení počas tehotenstva, k tomuto by sa mali vyjadrovať skutočne iba lekári a lekárky a ženu pravdivo informovať o rizikách takýchto ochorení pre zdravý vývin plodu. V každom prípade rozhodnutie, či takéto riziko žena podstúpi, alebo sa rozhodne pre prerušenie tehotenstva je len a len na nej.

Zdroj: Facebook/Možnosť voľby

Aké následky môže mať sprísnenie interrupcií?

V prvom rade treba stále prízvukovať, že sprísnenie interrupcií ich počet nezníži, iba sa zvýši riziko ohrozenia zdravia a životov žien. Ženy budú nútené vyhľadávať nelegálne spôsoby interrupcie, či už je to nákup liekov na medikamentóznu interrupciu, alebo iné spôsoby. Z krajín, ktoré majú veľmi obmedzený prístup k umelému prerušeniu tehotenstva, ako je napríklad Poľsko, vieme, že ženy sú nútené za touto zdravotníckou službou vycestovať do zahraničia a zaplatiť nemalé sumy za jej vykonanie.

Odhady hovoria o 20-tisíc žien ročne. Toto sa donedávna dialo aj v Írsku, z ktorého ročne vycestovalo päť až šesťtisíc žien. Práve v Írsku, kde po úspešnom referende pristúpili k podobnému zákonu, ako máme dnes na Slovensku, zavážili aj príbehy žien, ktoré museli pokútne vycestovať za umelým prerušením tehotenstva, ako aj prípady, keď sa ženy ani po znásilnení a otehotnení po inceste nemohli domôcť svojich práv na včasné a bezpečné zdravotnícke služby.

Z výskumov vieme, že v prípade odmietnutia interrupcie a donútenia ženy plod nasilu donosiť, môže stúpnuť samovražednosť žien, ako aj dlhobobé psychické problémy.

Vieme povedať, ako môže ohroziť ženy to, keď budú odsúdené na ilegálne potraty?

Aktuálne náš trestný zákon pozná trestný čin nedovoleného prerušenia tehotenstva, kde je tresne zodpovedný ten, kto nedovolenú interrupciu vykoná, ako aj návodca alebo pomocník. Počet rokov odňatia slobody sa pohybujú od jedného do ôsmich rokov v závislosti od závažnosti trestného činu.

Žena samotná za nedovolené prerušenie tehotenstva nie je trestne zodpovedná. Zatiaľ. Neviem, ako chcú navrhovatelia aktuálnych sprísnení interrupcií ženy sankcionovať za vyhľadanie nelegálnej interrupcie. V krajinách, ako je napríklad Salvador, si niekoľko desiatok žien odpykávajú dlhé tresty za vykonanie alebo pokus o nelegálnu interrupciu. Pritom často ide o matky detí. Tak neviem, či chceme ísť týmto smerom.

Zdroj: Facebook/Možnosť voľby

Prednedávnom sme zverejnili prieskum, ktorý pre TV Markíza robila agentúra Focus. Pýtala sa ľudí, či sú za sprísnenie podmienok interrupcií. Proti sprísneniu je 50,4 percenta opýtaných a za sprísnenie je 41,6 percenta. Skupiny sú veľmi tesné a zrejme je Slovensko naozaj rozdelené do dvoch táborov v tejto otázke. Nie je potom legitímne rozprávať sa aj so skupinou, ktorá chce sprísniť interrupcie?

Iste, rozprávať sa s ňou môžeme, uvítala by som však skôr odbornú debatu zo strany odborníkov a odborníčok na reprodukčné a sexuálne zdravie a práva žien. Rétorika okolo sprísnenia interrupcií častokrát akoby ženy ako živé bytosti a ich práva ani nevidela, a nebrala do úvahy ich právo na súkromie a telesnú integritu.

Predstavte si, že by sme zaviedli zákon, ktorý by nariaďoval všetkým ľuďom darovať svoje orgány, napríklad obličku, alebo by vás odviedla policajná eskorta na povinné darovanie krvi. Proti vašej vôli. Sprísnenie alebo takmer úplný zákaz interrupcií by spôsobil obdobnú situáciu: nútil by ženy k donoseniu plodu a jeho pôrodu, aj napriek tomu, že si žena tehotenstvo neželala.

V tlačovej správe Aspektu, ktorú ste zverejnili na svojej oficiálnej pozvánke na protest okrem iného píšete aj to, že politici chcú položiť na oltár predvolebnej kampane životy a telá žien. Je celá táto diskusia podľa vás len o politike?

Téma je aktuálne spolitizovanejšia ako inokedy. Blížia sa voľby a politické strany sa snažia získať konzervatívnych voličov a voličky. Dokonca sa ešte pretekajú v tom, kto podá extrémnejší návrh. Nie je to voči ženám spravodlivé. Žena musí mať možnosť prerušiť tehotenstvo, ak si ho neželá.

Ak sa tak rozhodne, musí jej byť poskytnutý bezpečný spôsob, ako to urobiť. Navyše ide všetko o poslanecké návrhy, ktoré neprešli riadnym pripomienkovým konaním a odborná a iná verejnosť nemala možnosť sa k nemu vyjadriť. Neviem, či si páni a panie poslanci plne uvedomujú, čo týmito návrhmi spôsobia. Mám o tom vážnu pochybnosť.

BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

Práve sa číta

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Exkluzívne

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.