Šikana nezmizne ani vtedy, keď sú školy zatvorené. Odborníčka vysvetľuje, čo sa za ňou skrýva

Jana Vorlová
Zdroj: shutterstock.com / Jarretera

Tatiana Ivanič Rybanská, ktorá aktívne pomáha v rámci projektu Odpíšeme Ti, zdôrazňuje, že negatívne pocity detí netreba podceňovať.

Nadácia Markíza prednedávnom spustila projekt s názvom Odpíšeme Ti. Jeho cieľom je podať pomocnú ruku tým, ktorí sa stretávajú so šikanou na školách. Ide totiž o zložitý a rozšírený problém. Keď k nej dochádza, pomoc nepotrebuje „iba” obeť, ale aj ten, čo šikanuje a rovnako celý kolektív triedy. V neposlednom rade sa dotýka aj rodičov či učiteľov.

Jedným z partnerov tohto projektu je aj nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI), ktorej odborníčka Táňa Ivanič Rybanská je v Odpíšeme Ti aktívna. Niekoľko rokov pôsobí ako koordinátorka dištančného poradenstva LDI a supervízorka. Vedie tím 60 odborných poradcov zložený zo psychológov, sociálnych pracovníkov aj špeciálnych sociálnych pedagógov. Tí poskytujú nonstop poradenstvo pre deti a mládež, ako i dospelých, ktorí ich kontaktujú v záujme detí.

Ako hovorí, deti, mladí ľudia ako i dospelí sa s problematikou šikanovania na škole obracajú na Linku pre deti a mládež v rámci LDI nepretržite od jej vzniku – teda už celých 25 rokov. Odborníci preto vedia, že téma šikanovania, jeho prevencia a intervencia, sa rieši na Slovensku už dlhé roky.

Človek by si teda mohol pomyslieť, že šikana musí byť po takom čase a aktivitách na slovenských školách dávno zvládnutá, potlačená a vyriešená. Opak je, žiaľ, pravdou. Napriek všetkej snahe je šikana stále aktuálny problém, na ktorý je potrebné upozorňovať.

„Svedčia o tom aj tisíce telefonátov, ktoré zaznamenávame na spomínanej linke každý jeden rok,” hovorí Ivanič Rybanská.

Vysvetľuje, že šikanovanie je jednou z najčastejších foriem násilia, no nie každé násilie je šikanovanie. Koluje o ňom množstvo mýtov a často ho ľudia bagatelizujú aj tým, že je to predsa prirodzená súčasť dospievania. Túto mylnú teóriu je potrebné čo najčastejšie vyvracať a dať na správnu mieru.

Pomoc hľadajú aj v mene druhých

Každý jeden projekt, ktorý tému šikanovania a jej prevencie prinesie znovu do pozornosti širokej verejnosti, je nesmierne dôležitý, pripomína odborníčka.

V rámci Odpíšeme Ti už po vyše mesiaci vnímajú poradcovia na Linke detskej istoty signifikantný nárast kontaktov. Počet telefonátov, četov aj emailov v súvislosti so šikanou výrazne stúpol a stovky z nich sú odozvou práve na spustenú kampaň k projektu.


„Deti a mladí ľudia volajú aj preto, že chcú pomôcť niekomu inému vo svojom okolí. Mnohí sa chcú s nami podeliť o svoju skúsenosť so šikanovaním z minulosti, porozprávať nám svoj príbeh, čo prežili a ako im niekto pomohol alebo sa práve potrebujú porozprávať o tom, ako im nikto nevedel pomôcť a aké následky to zanechalo,” približuje odborníčka.

Pripomína, že poradcovia na Linke detskej istoty sa naučili nepodceňovať pocity detí a mladých ľudí. „Možno preto sa na nás obracajú s dôverou, ktorú sa my snažíme nesklamať. Zaznamenávame približne 100-tisíc kontaktov ročne, čo je v priemere 270 kontaktov denne,” spresňuje.

Riešenie nepríde samo

Odborníčka vysvetľuje, čo sa za slovom šikana vlastne skrýva. Jej základom je nepomer síl medzi páchateľom a obeťou, častá pasivita aj bezmocnosť dieťaťa, ktoré šikanujú. Šikanu na vlastnej koži zažívajú najmä slabší alebo tí, ktorí sú výrazne odlišní od väčšiny kolektívu. Obeťou sa však môže stať každý.

Deti, ale aj starší, zažívajú šikanu v rôznej podobe. Či už ide o fyzické násilie, ponižovanie, urážky, posmievanie, ale aj niečo menej nápadné ako napríklad ignoráciu. Ivanič Rybanská zdôrazňuje, že šikana nie je otázkou iba určitého veku. Zažívajú ju už deti v škôlkach, veľmi častá je na základných školách, bežne sa s ňou stretávajú aj stredoškoláci a vyskytuje sa tiež medzi vysokoškolákmi.

Prečítajte si aj: V šiestej triede bola terčom žabomyších detských vojen. Zo šikany sa napokon vymanila sama

Na základe výskumov odborníci odporúčajú zasiahnuť proti šikane čo najskôr. Čím skôr sa začne riešiť, tým lepšie. Zjednodušene povedané, v prvých štádiách je riešenie účinnejšie, úspešnejšie a rýchlejšie.

„Rodičia by naozaj nemali váhať a čakať na to, že sa situácia ‚sama vyrieši‘. Je dobré brať do úvahy aj to, že deti nám veľakrát o šikane v škole pre strach alebo hanbu hneď nepovedia, dozvedáme sa o nej často až vtedy, keď je to pre ne už neúnosné a situácia je veľmi vážna,” dopĺňa Ivanič Rybanská. Podľa nej je včasná intervencia a hlavne pravidelná realizácia aktivít na prevenciu šikanovania na školách je dobrým základom v boji proti šikane.

Pripomína tiež, že ak si s problémom šikany nevie poradiť samotná škola napríklad s pomocou školského psychológa, je potrebné, aby sa neváhala obrátiť na odborníkov z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež na príslušné orgány.

Detskú psychiku zasiahol aj koronavírus

Súčasná situácia v spoločnosti v súvislosti s padémiou koronavírusu sa nevyhla ani linkám pomoci. S príchodom pandémie sa museli pasovať s novými problémami na druhej strane linky. A aj keď sa žiaci a študenti prestali stretávať v triedach a z lavíc sa presunuli k domácemu vyučovaniu, šikana nezoslabla.

Podľa Ivanič Rybanskej je možné povedať, že sa šikanovanie presunulo s karanténou a obmedzeným pohybom z reálneho sveta do toho virtuálneho.

„Aj my na Linke detskej istoty sme zaznamenali oveľa viac kontaktov s problémami kyberšikany, zneužitia účtu a osobných údajov a osobných informácií na sociálnych sieťach. Riešili sme častejšie aj online priateľstvá a lásky, trávenie voľného času cez nové technológie, závislosti od internetu a podobne,” hovorí.

Približuje, že rovnako ako aj v minulosti, aj teraz reagujú deti a mladí ľudia na aktuálne obdobie, ako sú napríklad Vianoce, vysvedčenie, prázdniny. Detský svet a svet mladých ľudí veľmi citlivo reaguje na silné celospoločenské podnety, či už na Slovensku alebo vo svete.

„Tak je to aj teraz, keď svet rieši pandémiu koronavírusu. Sú to prevažne veľmi náročné rozhovory a hľadanie riešení. Každé dieťa, každý mladý človek je individualita sama osebe, a tak si vyžaduje individuálny prístup,” uzatvára odborníčka.

Deti a mladí ľudia z celého Slovenska môžu vyhľadať pomoc 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE na Linke detskej istoty, ktorá prevádzkuje:

Linka pre deti a mládež - nonstop, bezplatná, anonymná podporná, informačná, preventívna, krízová a komunikačno-poradenská linka na tel. čísle 116 111

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti - nonstop, bezplatná, anonymná krízová linka na tel. čísle 116 000

On-line poradňa LDI: chat na webovej stránke: www.ldi.sk a www.odpisemeti.sk - každý deň od 18.00 do 22.00 hod. / email na: 116111@ldi.sk

Rodičovská poradňa LDI: Poskytuje poradenstvo pre rodičov, príbuzných, učiteľov, vychovávateľov, školských psychológov a ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou, ktorí chcú prekonzultovať výchovné postupy, získať informácie a spolu s odborníkom hľadať optimálne riešenie problémov a otázok týkajúcich sa detí a mládeže. Funguje každú stredu od 13.30 do 19.30 hod.

Sociálno-právna poradňa LDI: Poradenská linka pre dospelých, ktorí volajú v záujme neplnoletého dieťaťa - funguje každý štvrtok a každú sobotu od 13.30 do 19.30 hod.

Všetky ďalšie dôležité informácie a kontakty nájdete na stránke projektu Odpíšeme Ti na tejto adrese.

BRATISLAVA/Rebeka Kosečeková

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme Exkluzívne

Dôležité udalosti