Jano Tribula pozval do Tatier bývalú hlásateľku Emu Tekelyovú. A bola aj svadba!