Zuzana Kumanová: Rómov považoval režim za nehodných života