Šoubiz

Do Dní dobrovoľníctva 2013 sa zapojí aj Teleráno. Pomôžte aj vy

2447604.jpg

To, komu a kde pomôžete si môžete vybrať z ponuky na stránke www.dobrovolnictvo.sk.

Občianske združenie C.A.R.D.O., ktoré je národným dobrovoľníckym centrom, organizuje spolu s partnermi už 5. ročník Dní dobrovoľníctva 2013. V dňoch 20 a 21.septembra sa po celom Slovensku budú môcť jednotlivci z radov verejnosti, firiem či štátnych inštitúcií zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít a pomôcť tak svojimi vlastnými silami tam, kde je to potrebné.

(Foto: TV Markíza)

Dni dobrovoľníctva budú oficialne odštartované v piatok 20.septembra o 10-tej v lokalite Zátišie, mestská časť Nové Mesto, kde sa v spolupráci so Zelenou hliadkou chystajú aktívni dobrovoľníci vyčistiť čiernu skládku odpadu pri garážach.

Občianske združenie C.A.R.D.O je národné dobrovoľnícke centrum, ktoré pomáha spájať záujemcov o dobrovoľnícku prácu a organizácie, ktoré takúto pomoc potrebujú. V prípade záujmu si budúci dobrovoľníci môžu pozrieť zoznam dobrovoľníckych ponúk na stránkewww.dobrovolnictvo.sk a sami si nájsť typ aktivity, ktorej by sa chceli vo svojom meste venovať na základe prehľadu ponúk, ktoré sú na stránke zverejnené.

Hlavným cieľom podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a umožniť tak ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

„Národné dobrovoľnícke centrum C.A.R.D.O. organizuje Dni dobrovoľníctva už piatykrát. Snažíme sa aj takouto cestou osloviť a získať čo najviac aktívnych ľudí a zapojiť ich do činnosti rôznych organizácií, či aktivizovať a učiť tieto inštitúcie, ako si robiť propagáciu a nábor dobrovoľníkov pre svoje potreby. O úspešnosti našej snahy svedčí fakt, že sa každým rokom zapája čoraz viac dobrovoľníkov, čomu sa nesmierne tešíme, " informovala Martina Goffová, PR manažérka C.A.R.D.O.

dobrovolnictvo

AKO SA MÔŽEM STAŤ DOBROVOĽNÍKOM?

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Stačí mať chuť pomáhať a tiež voľný čas. Vedieť, čomu sa chcete v rámci dobrovoľníctva venovať, aká oblasť by Vás napĺňala. Potom už len stačí navštíviť stránku www.dobrovolnictvo.sk, na ktorej sa každý potenciálny dobrovoľník môže zaregistrovať a na základe ním zadefinovaných kritérií (oblasť, miesto pôsobenia, atď) mu budú mailom chodiť pravidelne ponuky na dobrovoľníctvo.

V súčasnosti spolupracuje naše národné dobrovoľnícke centrum s cca 300 organizáciami po celom Slovensku.

Ak máte záujem o dobrovoľnícku činnosť, môžete sa podieľať na:
• dobrovoľníckych aktivitách, t.j. rôznych nepravidelných aktivitách ľudí pre rôzne organizácie na základe ústnej dohody,
• dobrovoľníckej službe v zmysle formalizovanej aktivity s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody,
• dobrovoľnej svojpomoci, t.j. vzájomnej pomoci medzi susedmi, skupinami detí a mládeže a záujmovými skupinami, ktorá sa odohráva na báze vzájomnej dohody mimo organizácie.

„Dobrovoľničiť" sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať.

Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám.

Do Dní Dobrovoľníctva sa zapojí aj redakcia Telerána, ktorá navštívi domov sociálnych služieb Senecio.

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.