Pripomeňme si Maestra Chudíka v legendárnej rozprávke Soľ nad zlato