Celine Dion sa lúčila s manželom. K jeho rakve mohli prísť aj fanúšikovia