Svetová smotánka sa stretla v Rakúsku. Vo Viedni sa plesalo