Mladučká modelka to všetkým natrela. Dokázala, že v jednoduchosti je krása