Galéria: Prísny zákaz pre Rexa: Štáb sa ho nemôže chytať