Galéria: Ako v materskej škôlke? Nový farmár týždňa musí revať ako tur