Namiesto nôh má len paličky. Veď jej presvitajú kosti