Viete, koho sú tieto vráskavé ruky? Tvár má pritom dokonale vyhladenú