Galéria: Najväčšia premena Diany Hágerovej: Ostrihala sa nakrátko