Galéria: Známa markizáčka sa vydala. Bola nádherná nevesta