Galéria: Sexy manželka. Zuzana Strausz Plačková žiari na svadobnej ceste