Úrad verejného zdravotníctva upresnil podmienky pre vonkajšie organizované športy

Michal Truban a Miroslav Beblavý
Michal Truban a Miroslav Beblavý Zdroj: TASR

Celkovo ich je desať.

Úrad verejného zdravotníctva SR upresnil podmienky pre vonkajšie organizované športy pod vedením športového odborníka. Informácie priniesol na svojom facebookovom profile rezort zdravotníctva:

- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

- medzi aktívne zapojenými športovcami aj ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej dva metre,

- skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

- športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty. Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

- na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

- nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,

- osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite

- odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať opatrenia v usmernení pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami

- prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť usmernenie (k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport) na viditeľnom mieste športového zariadenia.

BRATISLAVA/tvnoviny.sk

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na VOYO

K téme Podmienky

Dôležité udalosti