Hokejový zväz dostal pokutu za nákup hokejok

Ilustračná snímka.
Zdroj: TASR/AP

ÚVO zistilo niekoľkonásobné porušenie zákona.

Úrad pre verejné obstarávanie uložil Slovenskému zväzu ľadového hokeja pokutu pokutu vo výške 12-tisíc eur, zväz ju už zaplatil.

Rozhodnutie zdôvodnil úrad tým, že pri zadávaní zákazky s predpokladanou hodnotou 2,4 milióna bez DPH vyhlásenej v októbri 2019 zväz niekoľkonásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní, informovala v piatok (9. 7.) hovorkyňa úradu ÚVO Janka Zvončeková.

„Zväz nedodržal základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie vo viacerých fázach verejného obstarávania, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. Postup SZĽH mohol mať vplyv na výsledok verejnej súťaže," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Súťaž bola podľa ÚVO od začiatku nastavená v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Problém vidí úrad v tom, že zväz pripustil rozdeliť zákazku na časti, hoci v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch uviedol, že sa zákazka na časti nedelí.

Doplnil, že zväz tiež stanovil neprimeranú podmienku účasti k rozsahu jednotlivých častí predmetu zákazky. Podľa šéfa ÚVO zväz vniesol do procesu verejného obstarávania "zmätočnosť a netransparentnosť".

„Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty úrad konanie vo vzťahu k danej súťaži definitívne ukončil. Aj toto posledné rozhodnutie úrad zdieľa s orgánmi činnými v trestnom konaní," uzavrel Hlivák.

Stanovisko SZĽH

„Slovenský zväz ľadového hokeja môže potvrdiť, že Úrad pre verejné obstarávanie v rámci kontroly verejného obstarávania týkajúceho sa nákupu hokejok zistil procesné pochybenia. Na základe toho ÚVO avizoval SZĽH uloženie pokuty vo výške 12.000,-EUR, ktorú zväz už aj uhradil. ÚVO zároveň poskytol detailnú analýzu administratívnych a procesných pochybení, ku ktorým malo dôjsť," uviedol SZĽH vo svojom stanovisku. "Verejné obstarávanie hokejok sprocesoval odborný garant na verejné obstarávanie a SZĽH postupoval vo verejnom obstarávaní v dobrej viere, rozhodne nepostupoval svojvoľne a s úmyslom porušiť zákon. Mrzí nás procesné pochybenie, ktoré nastalo. Súčasné vedenie SZĽH si od svojho nástupu v auguste 2020 zakladá na profesionálnom prístupe a snaží sa všetky procesy na zväze nastaviť tak, aby boli transparentné, otvorené a aby sme našimi hodnotami a odbornosťou mohli ísť do budúcna príkladom."
     

BRATISLAVA/TASR

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na VOYO

K téme Hokej

Dôležité udalosti