Trnava reaguje na policajný zásah. Zastala sa svojich „fans“

policia.png

Trnavský Spartak sa vyjadril k udalostiam, ktoré sa stali pred zápasom so Slovanom.

Vedenie slovenského futbalového klubu FC Spartak Trnava zareagovalo na udalosti predchádzajúce nedeľňajšiemu zápasu 14. kola Fortuna ligy 2014/2015 na ihrisku Slovana Bratislava, ktorý sa neodohral pre podmočený trávnik. Zo strany domáceho klubu v ňom prišlo k zákazu vstupu fanúšikov Spartaka do sektoru hostí, k čomu vydal FC Spartak Trnava oficiálne stanovisko. TASR ho uvádza v pôvodnom znení bez redakčných úprav.

"Podľa informácií, ktoré má FC Spartak Trnava od predsedu OZ Bíli Andeli Mariána Galbavého, od sekretára tohto OZ Štefana Horvátha a ďalej od koordinátora klubu pre styk s fanúšikmi Branislava Fišeru a bezpečnostného manažéra FC Spartak Trnava Vladimíra Stúpalu, poskytol ŠK Slovan Bratislava pre fanúšikov FC Spartak Trnava 953 vstupeniek, ktoré sa predávali v Trnave. Ešte pred pôdvodným termínom zápasu, ale aj v týždni pred dohrávkou. OZ zorganizovalo vlakový špeciál pre fanúšikov na futbalové stretnutie do Bratislavy, na ktorom sa zúčastnilo cca 540 osôb. Ostatní fanúšikovia, ktorí zvolili iný druh dopravy, sa pripájali k skupine fanúšikov v samotnej Bratislave.

Už pri presune fanúšikov zo železničnej stanice na štadión prichádzalo k neúmerne agresívnym prejavom zo strany príslušníkov polície voči fanúšikom, ako aj k predvádzaniu jednotlivcov, či už za použitie pyrotechniky alebo verbálnym útokom a ich potrestaniu.


Dav ľudí v počte cca 600 - 700 osôb bol hnaný ulicami ako stádo zločincov. Po príchode celej skupiny fanúšikov k štadiónu približne o 16.15, boli títo obkolesení príslušníkmi polície a tlačení do jedného vchodu s turniketmi. V situácii, keď bolo zlé počasie, celá skupina fanúšikov bola obkľúčená policajtmi, ktorí nedovolili nikomu ani len vykonať nutnú telesnú potrebu a bezpečnostné kontroly prebiehali neúmerne dlho. Nervozita v radoch fanúšikov stupňovala aj zásluhou verbálnych provokácií zo strany členov usporiadateľskej služby a SBS vo vnútri areálu štadióna, čím porušovali už prvotne ustanovenie §14, čl. 2, písm. b Zákona 1/2014 Z.z..

Členovia týchto zložiek už pred vstupom do štadióna provokovali fanúšikov a výsledkom toho bolo, že niektorí fanúšikovia sa cez bránu vedľa vstupu, ktorá nebola uzamknutá a ani nijako inak zabezpečená (!!!), dostali do areálu štadióna. A to aj bez toho, aby prešli bezpečnostnou kontrolou. Podľa vyjadrení očitých svedkov sa takto dostalo do areálu štadióna za oplotenie cca 120 až 150 osôb. Niektorí z nich sa dostali aj do fyzickej konfrontácie s členmi usporiadateľskej služby a SBS, čo malo za následok aj zásah prítomných príslušníkov polície. Po krátkej chvíli sa však títo ľudia, po výzve usporiadateľov a polície, aby opustili areál štadióna, bez akýchkoľvek protestov a násilností opäť vrátili pred oplotenie a až následne bola brána zabezpečená a uzamknutá reťazou so zámkom.

Vyvstáva otázka ako je možné, že táto brána nebola pred príchodom fanúšikov uzamknutá. Na túto otázku by mal dať odpoveď organizátor stretnutia a nezavádzať vyhlásením, že fanúšikovia násilne vyvalili bránu mimo riadneho vstupu s turniketmi. Po tom, čo sa situácia ako tak ukľudnila a fanúšikovia čakali na umožnenie vstupu na štadión, prišlo zo strany polície k vyhláseniu, že organizátor, teda domáci klub, neumožní fanúšikom FC Spartak Trnava vstup na štadión, sektor hostí neotvorí a polícia preto vyzýva všetkých ľudí, aby sa vrátili na železničnú stanicu.

Nepochopiteľné rozhodnutie, ktoré vydal pán Bednárik, ktorý toto rozhodnutie prijal svojvoľne a bez toho, aby mal k tomu akékoľvek kompetencie. Tento pán totiž nefiguroval pri tomto futbalovom stretnutí ani ako hlavný usporiadateľ a ani ako bezpečnostný manažér klubu ŠK Slovan Bratislava. Opäť vyvstáva otázka ako je možné, že pán Bednárik rozhodol o tom, že fanúšikovia hosťujúceho klubu nebudú vpustení na štadión? Rovnako sa pýtame ako je možné, že sa v dnešnej dobe opäť uplatňuje princíp kolektívnej viny a trestu. Sme toho názoru, že ak aj prišlo k fyzickému stretu niektorých fanúšikov s členmi usporiadateľskej služby a SBS, tak mal organizátor možnosť týchto zopár výtržníkov eliminovať, vyviesť ich zo štadióna a odovzdať ich prítomným policajtom na ďalšie konanie. Takýto postup by uvítal aj náš klub z dôvodu, že by boli identifikovaní jednotlivci, ktorí by na tomto základe mohli byť nežiaduci aj na našom štadióne a bol by im udelený zákaz návštevy aj našich domácich stretnutí.


Zostáva však pre nás nepochopiteľné, prečo stovkám ďalších fanúšikov, ktorí sa ničím neprevinili, bolo odopreté právo zúčastniť sa na futbalovom stretnutí s riadne zakúpenou vstupenkou. Táto skutočnosť je o to závažnejšia, že takýto postup vytvára veľmi nebezpečný precedens do budúcnosti, kedy sa na základe svojvoľného rozhodnutia jedného človeka nebudú môcť zúčastňovať futbalových stretnutí fanúšikovia ktoréhokoľvek klubu. Existujú predsa jasné pravidlá a dôvody, vyplývajúce zo Zákona 1/2014 Z. z., kedy môže byť konkrétnemu návštevníkovi odopretý vstup na športové podujatie zo strany organizátora.

Sme presvedčení, že v tomto prípade takéto dôvody neboli, aj s ohľadom na vyššie popísané skutočnosti. Organizátor mal, podľa nášho názoru, dostatok možností (personálnych a technických) a aj v spolupráci s masou prítomných príslušníkov polície, zvládnuť akúkoľvek kritickú situáciu, odčleniť osoby, ktoré konali protizákonne a takýmto osobám aj neumožniť vstup na štadión. Je tiež pre nás nepochopiteľné, prečo bol zakázaný vstup všetkým prítomným fanúšikom, teda aj tým, ktorí sa ničím neprevinili a ktorých bola naprostá väčšina.

Futbalový klub FC Spartak Trnava preto ostro protestuje proti uzatvoreniu sektoru hostí pre svojich fanúšikov, ktorým tým nebol umožnený vstup na uvedené športové podujatie bez akejkoľvek príčiny. Zároveň žiadame kompetentné orgány SFZ a riadiaceho orgánu ÚLK o zaujatie jasného stanoviska k tejto situácii, o prešetrenie oprávnenosti postupu organizátora ako aj o vyvodenie záverov, ktoré zabránia do budúcnosti postupovať organizátorovi podobným spôsobom. Sme jednoznačne za to, aby osobám, ktoré akýmkoľvek spôsobom konajú protizákonne, nebol vstup na futbalový štadión umožnený. Sme však zásadne proti tomu, aby fanúšikovia, medzi ktorými sú aj desiatky starších ľudí, žien a detí, ktorí majú riadne zakúpenú vstupenku a nekonajú nič v rozpore s futbalovými normami a zákonmi, neboli vpustení na futbalové stretnutie, boli bezdôvodne perzekvovaní a vystavení doslova fyzickému násiliu a pri presune bolo s nimi zaobchádzané horšie ako s ťažkými zločincami!"

BRATISLAVA/TASR

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo

K téme Futbal

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.