Takto chce Nemeček zlepšovať hokej najbližšie štyri roky

Igor Nemeček.
Zdroj: TASR

O tom, či funkciu obháji, rozhodnú delegáti kongresu 25. júna.

Súčasný šéf SZĽH Igor Nemeček predstavil novinárom svoju víziu, ktorú chce naplniť ak ho 25. júna opätovne zvolia do tejto funkcie. O vízii tvnoviny.sk informoval Tomáš Štulajter zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Rozšírenie hokejovej základne

Rozširovanie hokejovej základne, ktoré musí začínať už v detských kategóriách je jednou z kľúčových podmienok pre ďalší zdravý rozvoj slovenského hokeja. SZĽH preto chce pokračovať a akcelerovať tie projekty, ktoré sa osvedčili a priniesť nové, ktoré pomôžu rozvoju hokeja na mládežníckej úrovni.

 • MUSÍME A CHCEME akcelerovať náborové projekty pre pritiahnutie detí do hokejových klubov (užšia spolupráca s klubmi a mestami)
 • MUSÍME A CHCEME zabezpečiť, aby každé dieťa, ktoré prejaví záujem hrať hokej, bolo posúdené odborníkom. Nemôžeme si dovoliť stratiť žiadny potenciálny talent
 • MUSÍME A CHCEME navýšiť počet platených mandátnych trénerov mládežníckych kategórií v kluboch zo strany SZĽH. Toto predstavuje pre kluby obrovskú hodnotu
 • MUSÍME A CHCEME užšie spolupracovať s hokejovými legendami pri nábore detí do hokeja práve v rámci programov, ktoré podporuje SZĽH


Podpora správnych projektov

Mnohí ľudia na Slovensku aj dnes realizujú alebo podporujú realizáciu mimoriadne dôležitých a zaujímavých projektov, predovšetkým v oblasti detského hokeja, hľadania nových talentov, mentorstva a tútorstva pre takéto talenty. SZĽH nielen chce, ale aj musí byť pri takýchto projektoch aktívny partner. Pre takéto projekty chceme zabezpečiť nielen morálnu, ale aj faktickú podporu. Ide najmä o tieto projekty:

 • Hokejová akadémia Zdena Cígera STARS for STARS
 • Mestský hokejový klub mládeže v Skalici pod patronátom Žigmunda Pálffyho
 • Projekty reprezentácií SR „18", SR „20" a SR „ženy"
 • a iné, ktoré budeme aktívne vyhľadávať a ponúkať zo strany zväzu efektívne partnerstvá


Financovanie a technologický rozvoj

V technologickom rozvoji IT systémov sme za posledné 4 roky urobili obrovský kus práce a v tomto trende chceme pokračovať aj naďalej, pretože efektívne IT systémy prinášajú pre hokej, najmä v oblasti štatistiky množstvo zaujímavých možností, zistení a poznatkov. V oblasti financovania sa musíme zamerať na pokračovanie a posilnenie všetkých dobre nastavených aktivít, ktoré široká hokejová verejnosť oceňuje a víta.

 • MUSÍME A CHCEME dosiahnuť zvýšenie financovania mládežníckeho hokeja ako takého
 • MUSÍME A CHCEME zvýšiť finančnú podporu ženského hokeja všetkých kategórií, pretože slovenský ženský hokej získava na medzinárodnej prestíži
 • MUSÍME A CHCEME pokračovať v rozvoji a modernizácii zimných štadiónov (výmena mantinelov a plexiskiel v extralige a 1.lige v súlade s pravidlami IIHF po celom Slovensku v spolupráci 50/50 s mestami)
 • MUSÍME A CHCEME naďalej modernizovať a optimalizovať informačný systém spracovania dát a ďalej skvalitňovať IT prepojenie všetkých zimných štadiónov na celom Slovensku


Budovanie kvalitnej funkcionárskej infraštruktúry slovenského hokeja

Funkcionárska štruktúra SZĽH nie je a nesmie byť uzavretá, ale musí sa dynamicky rozvíjať. Majú a musia v nej mať priestor všetci tí bývalí špičkoví slovenskí hokejisti, ktorí po skončení aktívnej športovej kariéry budú chcieť pomáhať slovenskému hokeju. Tak tomu bolo doteraz a tento princíp nemôžeme opustiť. Preto ich naďalej MUSÍME a CHCEME integrovať do:

 • Výkonného výboru SZĽH
 • Komisií SZĽH
 • Zázemia reprezentačných tímov
 • Slovenského olympijského výboru

SZĽH sa zároveň chce dôrazne zasadiť o zjednodušenie prideľovania trénerských licencií pre bývalých reprezentantov, ktorí o to prejavia záujem. V tejto oblasti jednoducho nemáme priestor ani čas na zbytočnú byrokraciu a nebudeme ju podporovať!Médiá a marketing

Musíme akcelerovať vzťahy s médiami a rozvinúť viac marketingových aktivít. Táto oblasť je pre ďalší rozvoj hokeja kľúčová a v najbližších 4 rokoch chceme trvať na presadení minimálne týchto priorít. Považujeme ich za realistické a udržateľné.

 • MUSÍME A CHCEME rozšíriť mediálny priestor pre všetky ligy (nielen mužské, ale aj ženské a mládežnícke)
 • MUSÍME A CHCEME zabezpečiť mediálnu prezentáciu výsledkov všetkých hokejových líg v slovenských médiách
 • MUSÍME A CHCEME vylepšiť spoluprácu nielen s centrálnymi médiami, ale systematicky sa zamerať aj na regionálne médiá, ktoré poskytujú ďalšiu šancu na rozvoj
 • Efektívna spolupráca s médiami vytvorí lepšie podmienky pre sponzorov a vytvorí predpoklad na získanie väčšieho objemu peňazí do hokeja ako takého


Užšia spolupráca SZĽH s Extraligou

Z iniciatívy extraligových klubov došlo v minulosti ku čiastočnému oddeleniu systému marketingových aktivít, ktoré sa viažu na reprezentáciu a extraligu. SZĽH tieto zmeny musel akceptovať, ale dnes po skúsenostiach obe strany vedia, že pôvodný model bol efektívnejší a prinášal viac hodnoty. Platí to tým viac, že Slovensko bude v roku 2019 hostiť svetový šampionát mužov.

 • MUSÍME A CHCEME sa vrátiť ku jednotne zastrešenému systému marketingových aktivít reprezentačného a extraligového hokeja (vzniknú tak väčšie možnosti pre partnerov a vačší priestor pre kvalitu marketingového produktu)
 • MUSÍME A CHCEME využiť pridelenie MS 2019 a marketingových práv aj v prospech extraligového hokeja a prilákania nových partnerov
 • MUSÍME A CHCEME dosiahnuť stav, kedy bude jasné, že našim produktom, ktorý predávame v celku je práve a jedine HOKEJ


SZĽH je dnes silný a vplyvný člen IIHF

Vplyv a postavenie SZĽH v štruktúrach IIHF silnie každým rokom a tento trend musíme nielen zachovať, ale aj posilňovať. Dosah týchto kontaktov pre slovenský hokej je obrovský a túto hodnotu nesmieme stratiť, ale naopak rozvíjať.

 • MUSÍME A CHCEME pokračovať v tradícii organizácií zasadnutí komisií IIHF na Slovensku
 • MUSÍME A CHCEME organizovať čo najviac medzinárodných kongresov IIHF na Slovensku
 • MUSÍME A CHCEME ďalej podporovať prienik slovenských funkcionárov do komisií IIHF (získavame tak nielen silnejší vplyv, ale aj skúsenosti, ktoré využívame na Slovensku)


Zákon o športe je kľúčový

Športová verejnosť na celom Slovensku očakáva prijatie nového zákona o športe, ktorý má potenciál odblokovať mnohé prekážky, najmä z oblasti sponzoringu a finančnej podpory športu vôbec. SZĽH je v pracovnej skupine pre prípravu zákona jedným z rozhodujúcich hráčov. Preto:

 • MUSÍME A CHCEME pokračovať v aktívnej účasti v pracovnej skupine pri tvorbe nového zákona o športe, na ktorý čaká celá športová verejnosť
 • MUSÍME A CHCEME v spolupráci s ostatnými športovými zväzmi tlačiť na jeho urýchlené dokončenie
 • MUSÍME A CHCEME jednoznačne presadiť, aby nový zákon o športe odblokoval zamrznuté možnosti sponzoringu športu, ktorý dnes nie je motivovaný zaujímavými výhodami a prakticky prebieha na báze dobrovoľnosti nadšencov, ktorí milujú šport

MS 2019 je príležitosť nadviazať na úspech Slovenska z roku 2011 a dôkazom medzinárodnej hokejovej prestíže krajiny

Médiá a časť odbornej verejnosti možno ani nedokáže dnes, v roku 2015, doceniť obrovský úspech, ktorý Slovensko právom na organizáciu MS 2019 zaznamenalo. Nebolo to ani ľahké a už vôbec nie samozrejmé. Pre SZĽH je to kľúčový úspech, ktorý musíme zhodnotiť v maximálnej možnej miere.

 • Slovensko už raz dokázalo zorganizovať MS v hokeji, ktoré sú dodnes hodnotené, ako jedny z najlepších
 • MS 2019 vnímame ako šancu definitívne sa zaradiť medzi krajiny, ktoré pravidelne organizujú majstrovstvá sveta
 • MUSÍME A CHCEME zopakovať a prípadne aj posilniť všetky benefity, ktoré slovenský hokej z MS 2011 získal
 • MUSÍME A CHCEME získať prostredníctvom MS 2019 pre podporu mládežníckeho, klubového a reprezentačného hokeja minimálne 2 milióny eur, tak ako v roku 2011


MS 2019 dávajú príležitosť už dnes

Majstrovstvá sveta nie sú udalosťou roka, ale udalosťou sa stávajú už v okamihu pridelenia práva na organizáciu. S týmto právom musíme aktívne pracovať už dnes, pretože príležitosti, ktoré z toho plynú, sú obrovské a slovenský hokej ich nesmie a nemôže premárniť. Preto:

 • MUSÍME A CHCEME využiť fakt, že Slovensko je hokejová krajina a prítomnosť MS v hokeji na našom území mobilizuje celú hokejovú verejnosť
 • MUSÍME A CHCEME využiť obrovský potenciál MS 2019 už dnes a v ďalších rokoch na to, aby sme prilákali do hokeja nových a silných partnerov
 • MUSÍME A CHCEME využiť potenciál MS 2019 na propagáciu hokeja, ako takého, nielen medzi divákmi a fanúšikmi, ale aj medzi deťmi a mládežou
 • MUSÍME A CHCEME zorganizovať ešte úspešnejšie a komerčne zaujímavejšie MS v hokeji, ako v roku 2011

BRATISLAVA/ZG, szľh

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na VOYO

K téme Hokej

Dôležité udalosti