Fantastická Vlhová! V Lienzi potvrdila skvelú formu