Galéria: Vystúpil z tieňa, teraz má na dosah obrovský úspech