Košice o rekordný titul, majster známy najneskôr 24. apríla