Turci uchmatli Čechom postupovú pozíciu, víťazom skupiny Chorváti