Do Ria odletela ruská výprava okresaná o sto športovcov