Fantastický výkon Slovákov! Litvu rozobrali na súčiastky