„Ak prekonáme svoju lenivosť, dávame deťom to najcennejšie,“ odkazuje Matej Tóth