Galéria: Proti Francúzom so zmenami, na tréningu nebol Ďaloga a doudieraný Jaroš