Fínske oslavy nemajú konca kraja: Centrum Helsiniek sa premenilo na divoký karneval