Zdravotníctvo

Čo by ste nemali prehliadnuť

Krátka správa

Sieť detských ambulantných pohotovostí sa zredukuje.

Vyhlášku týkajúcu sa úpravy siete podpísal minister zdravotníctva Michal Palkovič. Do platnosti vstúpi 1. októbra. Cieľom zmeny je podľa rezortu koncentrovať lekárov do funkčných tímov a priblížiť ich k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia či zobrazovacie metódy.

Najnovšie

Krátka správa

NÚDCH spúšťa aplikáciu, ktorá pomôže rodičom vyhodnotiť zdravotný stav dieťaťa.

Jej cieľom je pomôcť rodičom pri náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo úrazoch detí. Aplikácia napríklad upozorní, kedy a ako správne resuscitovať, pomôže pri hodnotení niektorých zdravotných príznakov, naliehavosti vyšetrenia a zároveň podľa lokalizácie nasmeruje užívateľa k najbližšej pohotovosti.

Krátka správa

Pediatri trvajú na výpovediach z pohotovostí, poslancov žiadajú o zmeny

Stovky pediatrov trvajú na výpovediach z pohotovostných ambulantných služieb. V stredu to potvrdil Výbor Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti. Vyzýva poslancov, aby sa zúčastnili na mimoriadnej schôdzi parlamentu a prijali zákonné úpravy na podporu primárnej pediatrickej starostlivosti.

TOP ČLÁNKY