Predčasné parlamentné voľby. To znamená, že občania Slovenskej republiky budú voliť 150 členov Národnej rady SR, ústavodarného a zákonodarného orgánu Slovenska. Zvyčajne sa konajú raz za 4 roky.
Sobota, 30. september 2023 od 7.00 h. do 22.00 h.
Exit poll je prieskum verejnej mienky, ktorý prebieha počas volebného dňa a respondenti odpovedajú na otázku, koho volili priamo po odvolení. Robí sa na väčšej vzorke ako klasické prieskumy verejnej mienky. Spravidla sú jeho výsledky presnejšie ako prieskumy robené pred voľbami. Výsledky exit pollu môžu byť zverejnené až po zatvorení volebných miestností. Televízia Markíza zverejní svoj avizovaný exit poll od agentúry Focus o 22:00 priamo počas televízneho vysielania, na webe TVNOVINY.sk a na Námestí Nežnej revolúcie.
Právo voliť poslancov do Národnej rady SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska.
Voľby sa uskutočnia v jeden deň, v sobotu. Sú všeobecné, priame, rovné a tajné. Do obálky vložíme jeden hlasovací lístok a môžeme krúžkovať najviac štyroch kandidátov. Krúžkujeme poradové číslo kandidáta.
V prípade, ak sa občan nebude v deň konania volieb zdržiavať v mieste svojho bydliska, môže sa zúčastniť na voľbách na základe hlasovacieho preukazu.
Volič, ktorý sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky, môže voliť prostredníctvom pošty. V prípade záujmu je potrebné sa vopred zaregistrovať. O voľbu poštou je potrebné požiadať najneskôr 52 dní pred voľbami, teda aktuálne do 9. augusta 2023.
Vo volebnej miestnosti, ktorú má volič pridelenú na základe trvalého bydliska. S hlasovacím preukazom môže voliť v hociktorom okrsku.
Hlasy sa začínajú spočítavať po zatvorení volebných miestností. Očakáva sa, že okolo polnoci bude štatistický úrad zverejňovať prvé zrátané hlasy. Oficiálne výsledky potvrdí v nedeľu.
Kampaň sa začína dňom vyhlásenia volieb predsedom parlamentu. Ten tak musí urobiť 110 až 130 dní pred konaním sa volieb. V tomto prípade išlo o 9. jún 2023, keď Boris Kollár vyhlásil, že predčasné voľby sa budú konať 30. septembra 2023.
Volebné moratórium je zákaz vedenia predvolebnej kampane a akéhokoľvek ovplyvňovania voličov. Plynúť začína 48 hodín pred dňom konania sa volieb. Vzťahuje sa aj na médiá, ktoré nesmú zverejňovať informácie o kandidujúcich stranách, koalíciách strán ani kandidátoch v prípade, že by im mohli pomôcť alebo uškodiť.

TOP ČLÁNKY

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.