Rada Európy je znepokojená návrhmi maďarskej vlády na zmenu ústavy

Budapešť, Maďarsko.
Zdroj: shutterstock/Harangozo Marton

Komisárka Dunja Mijatovičová uviedla, že to môže mať vážne nepriaznivé účinky na ľudské práva v tejto krajine.

Návrhy niektorých zákonov z dielne maďarskej vlády, ktoré boli minulý týždeň predložené maďarskému parlamentu a požadujú zmenu ústavy, môžu mať vážne nepriaznivé účinky na ľudské práva v tejto krajine. Uviedla to vo vyhlásení pre médiá komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.

Komisárka vyjadrila obavy, že niektoré návrhy, ktoré sú súčasťou komplexného balíka zákonov predloženého bez predchádzajúcich konzultácií, by mohli viesť k oslabeniu demokracie, právneho štátu a ľudských práv v Maďarsku. Nový legislatívny balík sa týka fungovania súdnictva, volebného zákona, kontroly verejných prostriedkov či základných práv komunity LGBTI.

Rada Európy pripomenula, že maďarský parlament analyzuje možnosť veľkej reformy vnútroštátnych predpisov v oblasti ľudských práv, ktorá pozostáva aj z návrhu na zlúčenie Protidiskriminačného úradu (EBH) s inštitúciou ombudsmana. Podľa stanoviska RE jej členské štáty majú voľnosť v rozhodovaní o usporiadaní svojich národných pravidiel v oblasti ľudských práv, avšak je nevyhnutné, aby rešpektovali základné zásady dohodnuté na medzinárodnej úrovni.

"Podotýkam, že Protidiskriminačný úrad je dobre fungujúca inštitúcia, ktorá v posledných rokoch urobila dôležité rozhodnutia v oblasti boja proti diskriminácii," konštatuje Mijatovičová. RE má však pochybnosti o procese vymenovania súčasného ombudsmana v Maďarsku a o primeranosti snáh ním riadnej inštitúcie riešiť všetky otázky ľudských práv a vystupovať spôsobom, ktorý ich podporuje a chráni.

Mijatovičová tiež upozornila, že niektoré z navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov môžu ešte viac narušiť nezávislosť súdnictva. Osobitné obavy má RE ohľadom ďalšieho posilnenia právomocí predsedu najvyššieho súdu. Mijatovičová v tejto súvislosti pripomenula svoje predchádzajúce odporúčanie pre Budapešť o potrebe posilniť kolektívnu sudcovskú samosprávu, vrátane postavenia a funkcií Národnej súdnej rady.

Mijatovičovú znepokojuje "zjavná eskalácia stigmatizácie LGBTI ľudí" a útoky na ich dôstojnosť a práva v snahe vytĺcť z toho politický kapitál. Do tejto oblasti patria vládne návrhy ďalších obmedzení možnosti dospelých ľudí bez partnerov alebo osôb v registrovaných partnerstvách adoptovať si deti. Podľa nového návrhu bude tieto žiadosti povoľovať výhradne ministerstvo ľudských zdrojov.

Komisárka Rady Európy na záver konštatovala, že takéto ďalekosiahle legislatívne návrhy a najmä ústavné zmeny by sa nemali zavádzať počas mimoriadnej situácie, akú v súčasnosti predstavuje pandémia koronavírusu. Na túto skutočnosť Maďarsko upozornila aj poradný orgán RE Benátska komisia s tým, že v takomto období sú obmedzené možnosti zmysluplnej demokratickej diskusie a verejnej kontroly.

BRUSEL/TASR

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na VOYO

K téme ústava

Dôležité udalosti